Utlysning av innovasjonsmidler 2021 Trosopplæring, kirkelig undervisning og barne- og ungdomsarbeidet i Den norske kirke 

Kirkerådet støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen trosopplæring, kirkelig undervisning og barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke. Organisasjoner, faginstitusjoner, forlag og andre fagmiljøer inviteres til å bidra med sin kompetanse. NB: Menigheter og fellesråd kan ikke søke. 

Som på de fleste områder i samfunnet, har også pandemien fått konsekvenser for kirkens møte med barn og unge. Mange steder har mye av tilbudet for barn og unge vært begrenset, utsatt eller avlyst og framover er det behov for å tilby fellesskap og gode møteplasser. Derfor lyser Kirkerådet ut midler som styrker innsatsen i forkant og etterkant av utvalgte nasjonale breddetiltak som tradisjonelt samler mange barn og unge.  

Pandemien har også fått konsekvenser for hvordan familier lever sine liv, og har for mange skapt nye vaner. Mange har tilbragt mer tid utendørs, redusert aktivitetsnivået i familien og flere reiser bort i helgene. Men for mange har situasjonen også ført til nye og økte utfordringer både økonomisk og sosialt. I den forbindelse ønsker Kirkerådet prosjekter som legger til rette for kirkens samarbeid med hjem og familie, knyttet til alle aldersgrupper.  

I 2020 ble fagfornyelsen av skolens læreplaner i grunnskole og videregående opplæring fornyet. Dette gir kirka nye muligheter for å melde seg på som en relevant samarbeidspartner med sin kompetanse som ressurs for skolene. Kirkerådet søker prosjekter som styrker samarbeidet mellom kirke og skole. 

Formål 

Innovasjonsmidlene skal bidra til å stimulere til utvikling av trosopplæring, kirkelig undervisning og barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.  

Det kan i 2021 søkes om støtte til følgende prosjekter: 

1) Prosjekter som bidrar til nytenkning og styrking av menighetenes innsats i forbindelse med følgende nasjonale breddetiltak; 4-års bok, 6-års samling, tårnagent og Lys våken. Kirkerådet ønsker prosjekter som styrker mulighetene for trosopplæring både i forkant og i etterkant av breddetiltakene, men som også kan være tilbud til barn og unge som ikke får deltatt på selve breddetiltaket.  

Dette kan blant annet være: 

 • Trosopplæring i hjemmet 
 • Prosjekter som bygger bro mellom breddetiltakene og det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet i menighetene 
 • Tilbud i SFO-tiden 
 • Digitale opplegg. 
   

2) Prosjekter som legger til rette for kirkens samarbeid med hjem og familie på nye måter 

 Dette kan blant annet være:  

 • Prosjekter som tar utgangpunkt i de møteplassene som allerede finnes mellom kirke og familien som for eksempel dåpssamtalen, konfirmasjonstida, gravferd, kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid. 
 • Materiell og/eller opplegg som legger til rette for trosopplæring i hjemmet 
 • Nye måter kirka kan være en relevant ressurs i familielivet på 

3) Prosjekter som styrker samarbeid mellom kirke og skole 

Det innføres nye læreplaner i skolen. Kirkelige profesjoner innehar en kompetanse som kan være en god og relevant ressurs for skolen, og som utfyller læreres kompetanse. Dette gjelder selvsagt på områder innen kristendom, religion og livssyn, men også innen det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestringKirkerådet ønsker prosjekter som styrker kirken som kompetent samarbeidsaktør i skolen.  

Dette kan blant annet være: 

 • Undervisningsopplegg med vekt på sorg og død. 
 • Undervisningsopplegg med vekt på fellesskap og relasjon.  

Rammer og frister 

 • Utlysning kunngjøres innen 15. april 2021 
 • Det gir støtte til prosjekter i størrelsesorden 100 000 til 500 000 kr. 
 • Alle prosjektene skal ha en egenandel på minimum 10 prosent. 
 • Midlene utbetales innen utgangen av 2021. 
 • Det gis støtte primært til ettårige prosjekter. Prosjektene skal være fullført innen utgangen av 2022. 
 • Søknad fylles ut i dette elektroniske søknadsskjemaet. 
 • Søknadsfrist 16. juni 2021 kl. 12. 
 • De innvilgede prosjektene kunngjøres innen 15. oktober 2021. 
 • Alle søkere får svar og innvilgede prosjekter offentliggjøres på Den norske kirkes nettsider. 
 • Det gis ikke begrunnelse for avslag. 

Hvem kan søke? 

 • Organisasjoner, forlag og andre fagmiljøer.  

Vilkår for tildeling 

 • Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsinger. 
 • Prosjektet må stille sin kompetanse til rådighet underveis i prosjektperioden til benyttelse i for eksempel faglige samlinger.  
 • Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.  
 • Prosjektene må inkludere arbeid med implementering av erfaringer eller ressurser fra prosjektet i Den norske kirke 
 • Når det produseres publikasjoner skal minimum to eksemplarer sendes til Kirkerådet.  
 • Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet.   
 • Lanseringer eller arrangementer knyttet til prosjektet deres planlegges i dialog med Kirkerådet.  
 • Ressurser fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig i ressursbanken.no.  
 • Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.  
 • Studieopplegg for voksne og unge over 14 år til bruk i menighetene skal tilrettelegges slik at det er støtteberettiget gjennom Kristelig Studieforbund. Se www.k-stud.no for vilkår for godkjent studieopplegg.  

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"