Økonomisk støtte til liturgisk utstyr for barns deltakelse i menighetens fellesskap

Barn og unges medvirkning er viktig i menighetens fellesskap. Derfor kan det være fint å ha liturgisk utstyr som kan brukes til barns deltakelse i fellesskapet. Nå er det mulig å søke om støtte til tiltak som legger til rette for det.

Plan for trosopplæring «Gud gir – vi deler» vektlegger barn og unge som fullverdige deltakere i menighetens fellesskap. Medvirkning kan i kirken særlig begrunnes ut fra det kristne menneskesynet, dåpssynet og forståelsen av det allmenne prestedømme. Barn og unges rett til medvirkning er også satt på dagsorden i samfunnet for øvrig.

Vi lærer gjennom ulike uttrykksformer som tekster, liturgi, bønner, salmer, kunst og symbolhandlinger. Kirkerommet er et annerledes rom som åpner for læring som binder sammen kunnskap, praksis og fellesskap. Gudstjenesten har dermed en sentral plass i menighetens trosopplæring. Gudstjenesten er for alle – uavhengig av funksjonsevne. Tilhørighet og eierskap skapes gjennom inkludering og aktiv deltakelse.

Kirkenes verdensråd (KV) har fokus på kirkens ansvar for barns rettigheter. “Lytt til barn er” en av hovedsatsningene, der det bl.a vektlegges involvering i gudstjenesten.

Ungdommens kirkemøte i 2018 ber menigheter utforske hvordan barn i enda større grad kan inkluderes i gudstjenestefelleskapet. Dette gjelder spesielt barn med spesielle behov, samiske barn og minoritetsbarn.

Høsten 2020 får Den norske kirke nye gudstjenestebøker. Menighetene arbeider nå med å revidere sine lokale grunnordninger. Dette er en god anledning til å tenke igjennom barns deltakelse og involvering i menighetens gudstjenesteliv.

Støtteordning

Menigheter (menighetsråd og fellesråd) kan motta økonomisk støtte fra Kirkerådet til:

Innkjøp av liturgisk utstyr/inventar og tiltak som legger til rette for barns deltakelse i menighetens fellesskap.

Dette kan f.eks. være barnealter/alterskap, barnelysglobe, liturgiske klær eller annet utstyr/inventar, faste installasjoner eller mobile løsninger til bruk i gudstjenester, lek, læring og utøvelse av kristen tro i praksis.

Tiltaket kan utvikles i samarbeid med f.eks. lokal kunstner eller håndverker.

Støtte gis på bakgrunn av prosjektskisse og budsjett.

Beløpsgrense for hvert sokn er kr. 10 000 pr. element og kr. 25 000 totalt.

 

Dette må menigheter gjøre for å motta støtte:

1. SJEKK OM DERE TRENGER GODKJENNING

Alt nytt inventar og utstyr skal på forhånd være godkjent av biskopen. Dette er vedtatt i § 24 i Regler for liturgisk inventar og utstyr. Dette gjelder også for gaver, prøveinstallasjoner og midlertidige installasjoner i kirkerommet, dersom slike ikke inngår i et arrangement. I så fall kommer Regler for bruk av kirken til anvendelse. Endringer av fast inventar i fredete kirker, enten at noe tas ut eller nytt settes inn, krever vedtak etter Kulturminneloven. For slike endringer i listeførte kirker, er antikvariske myndigheter rådgiver for biskopen.

 • Se forslag i ressursbanken.no til hvordan dette kan gjøres.
 • Drøft gjerne dette med bispedømmerådgiver.

2. FORANKRE PROSJEKTET I STAB OG RÅD

3. FYLL UT REGISTRERINGSSKJEMA

4. START TILTAK

 • Dere mottar en bekreftelse innen 1. oktober 2020 fra Kirkerådet med informasjon om fakturering og rapporteringslenke for dokumentasjon.
 • Gjør innkjøp eller start tiltak.

5. INVOLVER BARN OG UNGE

 • I utformingen av produktet/tiltaket bør menigheten involvere barn og legge til rette for barns medvirkning i prosessen rundt tiltaket.
 • Se forslag i ressursbanken.no til hvordan dette kan gjøres.

6. UNIVERSELL UTFORMING

 • Husk universell utforming i utviklingen av produktet/tiltaket.
 • Se forslag i ressursbanken.no til hvordan dette kan gjøres.

7. FÅ PENGER

 • Send faktura til Kirkerådet umiddelbart, og senest innen 1. desember 2020.
 • Dokumentér tiltaket i den tilsendte rapporteringslenken ved å sende en kort beskrivelse og et bilde

 

Ressurspakke

Som hjelp til arbeidet med å legge til rette for barns involvering i gudstjenesten, har Kirkerådet samlet og utviklet ressurser som finnes i ressursbanken.no og som består av:

 • Tips til framgangsmåte for godkjenning av nytt liturgisk inventar og utstyr
 • Tips til hvordan menigheter kan legge til rette for barns medvirkning i prosessen
 • Tips til universell utforming
 • Inspirasjon fra menigheter

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"