Utlysning av stimuleringsmidler til arbeidspraksis i menigheter for elever på ungdomstrinnet

Kirkerådet har i årsplan for 2021 vedtatt å utlyse stimuleringsmidler til menighetene for å rekruttere ungdommer til å ha sin arbeidsuke i kirken.

Formål

I 2020 og 2021 innføres de nye læreplanene på ungdomstrinnet. Faget “Utdanningsvalg” innebærer bl.a. at elever skal få kunnskap om og erfaring med utdanninger og yrker. Stimuleringsmidlene fra Kirkerådet skal bidra til at menigheter i Den norske kirke legger til rette for at elever på ungdomstrinnet kan få erfaringer med kirkelig tjeneste og kirken som arbeidsplass. Noen steder heter det “arbeidsuke”, andre steder “jobbskygging” eller annet.

Undersøkelser om rekruttering til kirkelig tjeneste, viser at mange unge har svak forståelse for innholdet og fagkunnskapen i de kirkefaglige profesjonene, og ikke ser på disse yrkene som reelle karrierevalg. Ved at flere menigheter formidler informasjon til skoler og elever, tilbyr opplegg og involverer elever i arbeidslivet i kirken, vil flere elever få erfaring med ulikt arbeid i kirken. Dette gir kjennskap og kunnskap som kan være viktig i ungdommers valg av utdanning og yrke. Ved å få innblikk i kirkelig ansattes fagkompetanse og yrkespraksis kan det bidra til at kirkelig tjeneste oppleves som mer relevante og aktuelle yrker.

Rammer

Hvert sokn kan søke om en grunnstønad på kr. 10 000. I tillegg kan det søkes om kr. 5000 til profilering, som for eksempel lokale tiltak for profilering eller innkjøp av “Jobb i kirken”-effekter. Prosjektet gjennomføres skoleåret 2021/2022.

Frister

 • Utlysning innen 15. april 2021.
 • Registreringsfrist 20. mai 2021.
 • Bekreftelse sendes på e-post til søkere innen 20. juni.  Tilskuddsbrev sendes innen 1. september.

Hvem kan søke?

Menigheter i Den norske kirke, ved menighetsråd eller kirkelig fellesråd.

Hva skal midlene brukes til?

 1. Formidle mulighet for arbeidspraksis i Den norske kirke til relevante grupper som konfirmanter, deltakere i ungdomsarbeid, elever på ungdomsskolen og rekruttere elever.
 2. Utarbeide opplegg for “arbeidsuke”/”jobbskygging” der eleven(e) følger en eller flere av de ansatte i menigheten.
 3. Gjennomføre “arbeidsuke”/”jobbskygging”.

Hvordan søke?

Menighetene registrerer sitt tiltak i et elektronisk registreringsskjema. Tiltaket dokumenteres i samme skjema etter gjennomføring av tiltaket.

Vurdering av søknader

Kirkerådet vurderer om søknaden er innenfor rammene i utlysningen.

Vilkår for tildeling

 1. Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsinger.
 2. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner. Tiltaket skal dokumenteres ved å sende inn erfaringer og opplegg i et elektronisk skjema.
 3. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.

Ressurser i ressursbanken.no

Det er utarbeidet ressurser som kan tas i bruk eller bestilles her: https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2019/jobbikirken

Ressursene inkluderer:

 • Logo/visuell profil
 • Filmer
 • Effekter
 • Informasjonsmateriell

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"