Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for november 2017 er nr 742 i Salmeboken  Høyr, den bodskapen som vi forkynner

Tekst: Eleazar Torreglosa 1997
Oversettelse: Hans Anker Jørgensen 2002 (dansk) / til norsk 2011
Melodi: Eleazar Torreglosa 1997
Sats: Trond H.F. Kverno 1972

Det finnes flere salmer fra Latin-Amerika i Norsk salmebok 2013.  Denne måneden presenterer vi en salme med både tekst og melodi av Eleazar Torreglosa fra Columbia. 

Salmen ble første gang trykket på norsk i gudstjeneste- og salmeheftet «Gloria Deo» til den tolvte generalforsamlingen av europeiske kirker (Conference of European Churches – CEC) i Trondheim, 25. juni – 2. juli 2003. Redaksjonen oversatte den til bokmål ut fra Hans Anker Jørgensens danske tekst, men innførte ordet «evangeliet» i andre og tredje strofe («Evangeliet som vi proklamerer»). Denne bokmål-versjonen ble også gjengitt i sangboken «Syng håp» (IKO-forlaget 2005).

I forbindelse med Norsk salmebok 2013 valgte redaksjonen av salmeboken å gjengi salmen på nynorsk. Samtidig endret man «proklamerer» til «forkynner» i alle fire vers, og beholdt «evangeliet» i vers to og tre. Ifølge prosjektleder for N13, Vidar Kristensen, ble det opprinnelige «proklamerer» endret til «forkynner» som en konsekvens av at det var kommet reaksjoner på at ordet «proklamerer» hørte mer hjemme i en agitatorisk og politisk sammenheng, enn i en salmetekst.

Salmen er basert på Jesu programtale i synagogen i Nasaret: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. (Luk 4, 18-19.)

Melodien er i en søramerikansk folkemusikk stilart, med en lett synkopert rytmisk bekledning.