Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for mai 2017 er nr 320 i salmeboka, Ærens konge, nådens Herre

Tekst: Henry van Dyke 1907
Oversettelse: Eyvind Skeie 1997
Melodi: Ludwig van Beethoven 1824

Det finnes melodier som folk nynner med på uten umiddelbart å huske hvor de kommer fra. Slik er det med Beethovens mesterstykke av en melodi som vi finner i hans niende symfoni, «Ode til gleden». I 1907 skrev Henry Jackson van Dyke (1842-1933) en salmetekst til denne musikken, «Joyful, joyful, we adore Thee».  Van Dyke (1852-1933) var amerikansk forfatter, salmedikter, lærer og prest.

Det fortelles at Van Dyke skrev denne teksten inspirert av fjellenes skjønnhet i den vestlige del av Massachusetts og Connecticut. Den ble først publisert i 1911 i boka Book of Poems, og dikteren skrev selv om salmen: «Disse versene er et enkelt uttrykk for kristen tenkning og håp for den tid vi lever i. Dagens salmer må synges av folk som kjenner tidens tankesett, som ikke er redde for at vitenskap vil ødelegge religion, eller at noen jordisk revolusjon vil forkaste sannheten om Guds rike. Derfor er dette en salme om tro, glede og håp. Og den kan synges til Beethovens musikk: Ode til gleden.»

Det er denne teksten som danner utgangspunkt for Eyvind Skeies versjon. Skeie oversatte salmen til sangboken «Rop det ut», som er revidert i flere omganger siden den kom ut første gang på Lunde forlag i 1982. Redaksjonen hadde særlig melodien i tankene og ønsket seg en norsk tekst til denne.

Teksten forener et skapelses- og naturmotiv med flere andre motiver.  Eyvind Skeie sier selv om salmen: «Det gleder meg at denne salmen kom med i salmeboken. Det er fint for en menighet å kunne bruke Beethovens mektige og friske melodilinjer i gudstjenesten. Jeg har også merket meg at denne salmen anvendes en del ved vigsler, men faktisk også i begravelser. Men det er slik det er, når vi som arbeider med dette lykkes i å treffe den ekte salmetonen. Da kan det oppstå en tekst som, i forening med melodien, løfter frem troens livstolkning på en måte som passer i mange sammenhenger. I arbeidet med teksten la jeg vekt på å følge mønsteret og tankegangen hos Henry van Dyke, men det var nødvendig å være ganske fri rent språklig, for å få Beethovens melodi til å klinge inn i den norske salmetradisjonen.»