Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for januar 2017 er nr 745 i salmeboka, Av dypest nød jeg rope må

Tekst: Martin Luther 1524, etter Sal 130
Melodi: Martin Luther 1524 / Johan Walter 1524

Oversettelse: M.B. Landstad 1855 / justert NoS (1985)

 

I 2017 feires Reformasjonsjubileet i lutherske kirker over hele verden. Det er 500 år siden Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøren i Worms. I den anledning har vi valgt en salme med både tekst og melodi av Martin Luther som månedens salme. Melodien komponerte han sammen med Johann Walter, en av de tidligste kantorene i den lutherske kirke, og mange av melodiene til Luthers salmer ble til i samarbeid med ham. 

I omfang utgjør Luthers salmer en beskjeden del av hans forfatterskap. Men vurdert ut fra sin betydning både i samtid og ettertid er salmene, samt katekismene og bibeloversettelsen til tysk, det av Luthers litterære virke som har hatt mest å si for kirkens alminnelige liv.