Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for februar 2018 er I dager og år skal vi vente, nr. 100 i Norsk salmebok.

Tekst: Svein Ellingsen 1957, 1977
Melodi: Oskar Lindberg 1937


Bibelteksten i Matteusevangeliet kapittel 17, Markusevangeliet kapittel 9 og Lukasevangeliet kapittel 9, er den sentrale evangeliefortellingen på Kristi forklarelsesdag, som i år feires søndag 4. februar. Det var denne fortellingen som inspirerte Svein Ellingsen til å skrive salmen «I dager og år skal vi vente».

Den dagens tema er særlig tydelig i det tredje verset: Snart kommer forklarelsens time! Å hellige stund!/ Din herlighet Kristus, forvandler den fattigste grunn. Også i Ellingsens salme ledes vi fra forklarelsens lysende høyder ned til hverdagens alminnelige liv.

Ellingsen skrev denne salmen allerede i 1957, som en av sine tidligste salmer. Den ble ikke publisert før i 1978 der den fikk sin endelige versjon (i diktsamlingen «Det skjulte nærvær», Aschehoug forlag). Salmen kom med i Norsk salmebok 1985, og nå i N13. Begge steder til den svenske professor, komponist og organist Oskar Fredrik Lindbergs (1887-1955) melodi. Flere har skrevet melodi til Ellingsens salme, blant andre Jan Elgarøy og Knut Nystedt, men Ellingsen har sagt at han skrev teksten med Lindbergs melodi i tankene, og «at det skal mye til å utkonkurrere den» (kilde: Nytt norsk salmeleksikon, bind II, side 179).

Lindbergs melodi finner vi også til salme nr. 610 i Norsk salmebok 2013, «Du opnar, vår evige Fader, i Kristus din famn» (T Anders Frostenson / Bjarne Norheim). Lindberg stod sentralt i det kirkemusikalske reformarbeidet i Sverige i mellomkrigstiden. Som komponist er han også i Norge godt kjent for «Gammal fäbodpsalm från Dalarna».