Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for september 2017 er nr 725 i Salmeboken Vern og beskytt meg.

Tekst: Shirley Erena Murray 1996
Oversettelse: Eyvind Skeie 2005
Melodi: Per Harling 1996

«Jordens bønn» («Earth Prayer» på engelsk), er en av den verdenskjente newzealandske salmedikteren Shirley Erena Murrays mest kjente salmer. Den ble først utgitt i hennes samling Every day in your spirit (1996). Det er jorden, vår mor, som henvender seg til oss. Hun minner oss om vår sammenheng med alt det skapte, og utfordrer oss både til forvalterskap (vers 1-3) og til lovprisning av Gud, vår Skaper, kilden til livet (vers 4).

Om bakgrunnen for salmen forteller Murray til Per Harling, den svenske presten, salmedikteren og komponisten som både har komponert melodien og oversatt salmen til svensk:
«Ofta handlar ju psalmer om skapelsens skönhet, men få om dess utsatthet. Under några år skrev jag därför flera «green hymns», men ingen slog riktig an. Därför bestämde jag mig för att skriva en text utifrån moder jords jag-perspektiv, som ett försök att väcka människor för den alarmerande klimatfrågan.» (Kilde: Per Harling: «För livets skull – Minnen och tankar kring mina psalmer», Solentro, Sverige, 2017).

Eyvind Skeies norske oversettelse, som første gang ble publisert i Syng håp (IKO-forlaget 2005), innledes salmen med at jorden henvender seg til oss i bønnen «Vern og beskytt meg». Han plasserer utsagnet «Jeg er din mor» i første vers, tredje linje, nærmest som en begrunnelse for å ta vare på jorden: «Vern og beskytt meg, ikke fornekt meg, / barn av min omsorg: Jeg er din mor».

Mens det er jorden som er subjekt i salmens tre første vers, brytes dette mønsteret i fjerde vers. Her er mennesket subjekt i de to første linjene: «Gud er vår skaper, kilden til livet. / Syng med det skapte: Herren er stor.» I den tredje linjen er det som om mennesket og jorden synger sammen: «Liv skal beskyttes, ikke forrådes». I den avsluttende linjen er det igjen jorden som er subjekt. Skeie forsterker her jordens bønn med formuleringen «Husk barn av jorden: Jeg er din mor». I den engelske originalteksten står det: «I am your mother, tears on my face.»

Salmer som benytter seg av slektskapsrelasjoner mellom jorden, mennesker og skapelsen, med ulike tilknyttede egenskaper, finner vi flere steder i salmeboken, f.eks. i Frans av Assisis «Solsangen» (N13 290). 

Betegnelsen jorden, vår mor finner vi også i andre av de nye salmene i N13, se blant annet nr. 724 (Stjernene lyser fremdeles i mørket) og 726 (Menneske, du som har kunnskap).

Salmen «Vern og beskytt meg» passer godt i forbindelse med temagudstjenesten 17. september i anledning Reformasjonsjubileet, «Skaperverket er ikke til salgs».