Månedens salme

Hver måned presenterer Eide forlag "månedens salme" på nettsiden http://www.norsksalmebok.no. Forlagskonsulentene Estrid Hessellund og Sindre Eide står for utvalget.

Den utvalgte salmen for april 2017 er nr 205 i salmeboka, Kornet har sin vila

Tekst: Anders Frostenson 1968, etter en engelsk sang
Melodi: Fransk julemelodi

Mange lurte på hvem Jesus var. Evangelisten Johannes forteller at en gang var det noen grekere på besøk i Jerusalem som var nysgjerrige på Jesus. De spurte noen av hans disipler om de kunne ordne et møte med ham. Men Jesus var ikke klar for det. «Timen er ikke kommet enda,» sa han - og så pekte han frem mot sin egen lidelse, død og oppstandelse med disse forunderlige ordene: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør bærer det rik frukt» (Joh 12, 24). Dette kalles «hvetekornets lov», som denne månedens salme tar sitt utgangspunkt i.

Kornet har sin vila er en vår- og påskesalme av Anders Frostenson fra 1968, med inspirasjon fra en engelsk salme «Now the green blade rises from the buried grain» av John Macleod Campbell Crum (1928). Melodien er en vakker fransk julemelodi i moll, Noël Nouvelet, kjent allerede fra 1400-tallet.

Teksten illustrerer "hvetekornets lov", synlig både i naturens oppvåkning om våren og i Jesu død, gravlegging og oppstandelse: "Han var vetekornet, låg i jordens djup / han stod upp en påskdag, lever bland oss nu"(v 3). Når apostelen Paulus skal forklare oppstandelsens under, bruker han også bilder fra naturen og fra veksten: «Nå vil vel noen si: Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag». (1 Kor 15,35-37).