Ord for natten med Johannes Ulstein - Fastesamling

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2021 - kl.22.00

Til:24.2.2021 - kl.22.05

Sted:Sendes på Den norske kirkes YouTube-kanal og Facebook-side/Opptak Ski nye kirke

Arrangør:Ski menighet

I fastetiden får vi ord for natten i form av fastesamlinger fra Ski nye kirke – hver hverdag frem til påskenatt. Til deg. Akkurat der du er. Med musikk og ord til ettertanke og daglig bønn avslutter vi hver dag sammen. Finn ro for natten med velsignelsen.

Fastesamlingen har denne gangen ord for natten med Johannes Ulstein.