Diakonalt entreprenørskap

Praktisk informasjon

Fra:10.1.2019 - kl.09.00

Til:10.1.2019 - kl.16.00

Sted:Union scene, Drammen

Arrangør:Blå Kors, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM, Metodistkirken og Kirkerådet/Den norske kirke

Dette er en tverrkirkelig konferanse med mål om å inspirere til nyskapning i menigheten og samskaping mellom lokale aktører.

Konferansen passer særlig for ansatte og frivillige i menigheter, organisasjoner og andre interesserte. Her får man muliget til å bli inspirert og se hvordan kirken i lokalmiljøet kan være med og møte barn og unges behov i dag.

Bidragsytere

  • Jan Otto Myrseth, biskop i Tunsberg
  • Lars Ueland Kobro, leder av SESAM - Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon
  • Mimmi Edin, prosjektleder for "Kyrkligt Entreprenørskap" i Sverige
  • Ivar Flaten, dialogprest i Fjell menighet i Drammen
  • Kari Jordheim, førstelektor og studieleder i diakoni, VID vitenskapelig høyskole
  • Hans Morten Haugen, professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelig høyskole
  • Maria Saxegaard leder panelsamtalen