Diakonikonferansen 2019

Praktisk informasjon

Fra:24.10.2019 - kl.09.30

Til:25.10.2019 - kl.15.00

Sted:VID, Atriet, Diakonveien 14, 0370 Oslo

Arrangør:Stiftelsen CRUX, Kirkerådet, Det teologiske menighetsfakultetet, VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet.

Noen må våke – stemmer for rettferdighet i det offentlige rom

Diakonikonferansen 2019 handler om kampen for rettferdighet. Dette er samtidig en kamp om oppmerksomhet og definisjonsmakt: Hvem slipper til i det offentlige ordskiftet? Hvilke erfaringer får gyldighet? Hvem vinner frem med sine interesser?

Innledere er Leo Ajkic, Stephanie Dietrich, Kirsten Sønnesyn Berg, Karl Fredrik Tangen og Petter Dille. 

Les mer om disse og andre som bidrar på konferansen, i lenke lenger ned.