Diakonikonferansen 2017

Praktisk informasjon

Fra:31.10.2017 - kl.09.00

Til:1.11.2017 - kl.15.00

Sted:Royal Garden hotell, Trondheim

Arrangør:Kirkerådet, Kirkens Sosialtjeneste, Det teologiske menighetsfakultetet, Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole

Solidaritetstanken er under press. Viljen til å dele blir mindre og nasjonalismen vokser. Miljøet taper for økonomiske interesser. Et stolt ideal oppleves av mange som utdatert. På 500-årsdagen for reformasjonen spør vi hvordan vi skaper solidaritet og fellesskap i en ny tid?