Frokostmøte: Rapportlansering "Å være en sak"

Praktisk informasjon

Fra:30.10.2020 - kl.08.30

Til:30.10.2020 - kl.10.00

Sted:YouTube

Arrangør:Kirkerådet, LHBT-utvalget

Hvordan opplever ansatte med LHBT-identitet/orientering ulike sider ved sin yrkesutøvelse i Den norske kirke? I hvilken grad opplever man å bli ekskludert/diskriminert på grunn av seksuell orientering? Hvordan virker kirkelige diskusjoner om seksuell orientering og samliv inn på LHBT-personer? Hvilke holdninger har ansatte i Den norske kirke til å ha LHBT-personer som medarbeidere i kirkelige stillinger?

I begynnelsen av 2020 ble det gjennomført en arbeidslivsundersøkelse om LHBT-spørsmål blant ansatte i Den norske kirke. Målet har vært å fange opp hvordan og i hvilken grad LHBT-personer utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i sin arbeidshverdag. Det har resultert i rapporten: "Å være en sak - LHBT+: Arbeidsmiljø og holdninger i Kirken."

Vi inviterer nå alle interesserte til digitalt frokostmøte fredag 30 oktober kl. 08.30.

Forskere fra Fafo og KIFO vil presentere funnene i rapporten og formelt overlevere den til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Andre ledere fra kirken vil også delta.

Du kan få med deg møtet her: https://youtu.be/Ql-rPKqPNB0