Frokostmøte: Rapportlansering "Å være en sak"

Praktisk informasjon

Fra:30.10.2020 - kl.08.00

Til:30.10.2020 - kl.10.00

Sted:Kulturkirken Jakob, Oslo

Arrangør:Kirkerådet, LHBT-utvalget

Hvordan opplever ansatte med LHBT-identitet/orientering ulike sider ved sin yrkesutøvelse i Den norske kirke? I hvilken grad opplever man å bli ekskludert/diskriminert på grunn av seksuell orientering? Hvordan virker kirkelige diskusjoner om seksuell orientering og samliv inn på LHBT-personer? Hvilke holdninger har ansatte i Den norske kirke til å ha LHBT-personer som medarbeidere i kirkelige stillinger?

I begynnelsen av 2020 ble det gjennomført en arbeidslivsundersøkelse om LHBT-spørsmål blant ansatte i Den norske kirke. Målet har vært å fange opp hvordan og i hvilken grad LHBT-personer utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i sin arbeidshverdag. Det har resultert i rapporten: "Å være en sak - LHBT+, kirke, holdninger og arbeidsmiljø"

Vi inviterer nå alle interesserte til frokostmøte i Jakob kirke 30. oktober kl. 8.30-10.00 (frokostservering fra 8.00).

Forskere fra FAFO og KIFO vil presentere funnene i rapporten og formelt overlevere den til kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Andre ledere fra kirken vil også delta.

 

I tråd med retningslinjer for smittevern er det kun plass til 200 deltagere, og vi ber derfor om påmelding til sg422@kirken.no innen onsdag 28. oktober.

 

Du kan også følge livestreamen her: https://youtu.be/Ql-rPKqPNB0