HEL-konferansen 2017

Praktisk informasjon

Fra:31.10.2017

Til:1.11.2017

Sted:Trondheim

Arrangør:Nidaros bispedømme og Kirkerådet

Nidaros bispedømme inviterer i samarbeid med Kirkerådet til HEL-konferansen 2017 - i Trondheim, 31. oktober - 1. november. Konferansen setter søkelys på kirkens arbeid med mennesker med utviklingshemming, både teologisk og praktisk. I konferansen inngår også festgudstjenesten for reformasjonsjubileet i Nidarosdomen. Konferansen henvender seg til alle som arbeider med å reise en kirke for, med og av alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne og livssituasjon.

Fra Fjellhammer kirke i Oslo. (Foto: Lars O. Flydal, Vårt Land)