HEL-konferansen 2019

Praktisk informasjon

Fra:12.11.2019

Til:13.11.2019

Sted:Lund kirke, Kristiansand

Arrangør:Inkluderingsrådgiverne i bispedømmene og Kirkerådet

Programmet for HEL-konferansen er under utarbeidelse, men så langt er det klart at Eric William Carter, USA, deltar med to hovedforedrag. Du kan lese mer om professoren i lenke under.

I forkant av konferansen, altså mandag 11. november, vil det være bli arrangert teologisk fagdag med tema "Skapt i Guds bilde". Fagdagen arrangeres i samarbeid med HEL-konferansen og Nettverk for funksjonshemming og teologi (ved VID) fra kl.11-18.