Kirke - helsekonferanse 2020

Praktisk informasjon

Fra:16.1.2020 - kl.09.30

Til:16.1.2020 - kl.17.30

Sted:Grand Hotell Terminus, Bergen

Arrangør:Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Bjørgvin bispedømme, Stavanger bispedømme, Kirkerådet.

Tema: Helhetlig pasientbehandling

Kultur i et folkehelseperspektiv

Program torsdag 16.01

09:30-10:00  Registrering

10:00-10:20  Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug og administrerende direktør Jørn Henning Theis, Haraldsplass diakonale stiftelse. Velkomsthilsen

10:20-10:40  Stortingsrepresentant Kjersti Toppe. Åpningsinnlegg

10:40-11:40  Overlege Audun Myskja.

«Kulturens betydning i behandling av mennesker»

11:45-12:45  Lunsj

12:45-13:45  Overlege Øyvind Thomassen. «Møte med menneske i krise»

13:45-14:45  Workshop

  • «Samarbeid mellom kulturinstitusjoner og helseinstitusjoner», KODE og Haraldsplass Diakonale Sykehus (30 min)
  • "Krafttak for sang", prosjekt i Bergen kommune (30 min)
  • «Mot til å utvide praksisrommet». Vi ser på mulighetene som ligger i musikken og dens ulike uttrykksformer. Ved musikkterapeut Heidi Berg Nokevje. Fasilitator: kulturrådgiver Ragnhild Halle, Stavanger bispedømme og Ragna Sofie Grung Moe, Bjørgvin bispedømme (60 min)

14:45-15:30  Diakon Eilev Erikstein. «Pilgrimsvandring som terapi!»      

15:30-15:50  Pause

15:50-17:00  Sykepleier og artist Marthe Valle. «Musikk i berøring med følelser»

17:00-17:30  Oppsummering

Med mulighet for justeringer av programmet

Pris                Kr 1050,- / 550,- for fulltids-studenter