Møte i Mellomkirkelig råd

Praktisk informasjon

Fra:27.4.2021

Til:28.4.2021

Sted:

Arrangør:Mellomkirkelig råd

Se saksliste og sakspapir på kirken.no/mkr