Møte i Samisk kirkeråd - Sáme girkkoráde tjåhkanibme

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2021

Til:21.9.2021

Sted:Bodø - Bådåddjo

Arrangør: