Rettferdskonferansen

Praktisk informasjon

Fra:8.11.2019

Til:8.11.2019

Sted:Storsalen i Oslo

Arrangør:

Hvorfor er noen mennesker rike og andre fattige? Hvordan påvirker valgene våre og livsførselen vår andre menneskers livssituasjon? Hvordan kan man bidra til en mer rettferdig verden?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst under Rettferdskonferansen 8. november.

 

For andre gang arrangeres Rettferdskonferansen i Norge i Storsalen i Oslo. Konferansen vil utforske hvordan kristne enkeltpersoner, kirker og organisasjoner kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom en rekke aktører. Å vise omsorg for fattige og undertrykte er en integrert del av våre liv. Vi er kalt til å skape en mer rettferdig verden for alle.

Tema for konferansen er økonomisk ulikhet, klima og moderne slaveri. Det finnes mange eksempler på kirker, organisasjoner og enkeltmennesker som på forskjellige måter har jobbet - og jobber - for å bekjempe urett. Et mål med Rettferdskonferansen er å løfte frem og dele de erfaringer som kristne aktører og andre har gjort seg med å fremme rettferdighet rundt om i verden. Samtidig er det et mål å utfordre og utruste enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner til å fremme rettferdighet, ikke bare i ord, men i handling - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Alle som vil være med å kjempe for en mer rettferdig verden inviteres til Rettferdskonferansen Storsalen i Oslo, 8. november 2019. Her blir det både seminarer og workshops, og det kommer kunnskapsrike talere og engasjerte mennesker fra ulike verdensdeler. Dette er en dag for å bli informert og inspirert, og en dag for å komme sammen og tenke nytt om hvordan vi kan være med å bekjempe urettferdighet.