Salmereisen 2018

Praktisk informasjon

Fra:21.5.2018

Til:25.5.2018

Sted:Norge, Sverige og Danmark

Arrangør:Norsk hymnologisk forening

Salmereisen 2018: Et møte med salmeliv i Norge, Sverige og Danmark.

21. til 25. mai 2018 arrangerer Norsk hymnologisk forening Salmereisen 2018,en fysisk reise gjennom de skandinaviske landene, hvor vi vil hente inspirasjon og impulser i møte med noen av vår tids fremste salmediktere, komponister og hymnologer.

Salmene utgjør en sentral del av kirkens kultur, og er viktige i mange områder av kirkens liv, enten vi snakker om gudstjenestefeiring, diakonalt arbeid, kirkemusikk eller trosopplæring.

Blant personene vi skal møte, er Harald Herresthal, Hans Anker Jørgensen, Caroline Borello Lerche, Peter Sandwall, Holger Lissner, Birgitte Buur, Alva Ekström, Svein Ellingsen, Jonas Lundblad, Henrik Stubkjær og Jørgen Bøytler. Disse vil alle dele av sin kunnskap og sine erfaringer. De er diktere, komponister og/eller personer med doktorgradskompetanse på salmefeltet. Forfatter, prest og salmedikter Eyvind Skeie vil være reiseleder.

Påmeldingsfristen er 20. mars 2018.

Les mer om program og påmelding under.