Sámi girkoeallinkonferánsa - Sáme girkkoiellemkonferánssá - Saemien gærhkoejieledekonferanse - Samisk kirkelivskonferanse

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2021

Til:8.6.2021

Sted:Tromsø Romsa - Raddison Blu

Arrangør:

Mer informasjon offentliggjøres på Samisk kirkeråds nettsider