Religionsteologi og menighetspraksis

Praktisk informasjon

Fra:11.3.2021 - kl.09.00

Til:11.3.2021 - kl.10.00

Sted:Webinar

Arrangør:Kirkerådet

Hva er religionsteologi – og hva i all verden har religionsteologi å gjøre med arbeidet som gjøres i menighetene?

Webinar torsdag 11. mars - meld deg på her.

I tillegg til Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Oslo, og Steinar Ims, seniorrådgiver ved Kirkerådet, har vi invitert...

  • Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF,  
  • Iselin Jørgensen, kapellan i Domkirken menighet i Kristiansand,  
  • Stig Lægdene, domprost i Tromsø

...til å samtale om religionsteologisk praksis, erfaringer med religionsmøtet i menighetene og teologisk refleksjon og lære. 

I møte med det praktiske menighetslivet dukker det opp religionsteologiske spørsmål som ikke alltid lar seg besvare i veiledninger, gudstjenesteboken eller dogmatiske lærebøker. Religionsteologiske spørsmål, som for eksempel «Finnes det flere veier til Gud?», får en ny aktualitet når barna i menighetens sangkor har flerreligiøs bakgrunn eller avdøde i en begravelse har flerreligiøs familie. Får vår praksis i møte med disse konkrete spørsmålene noe å si for vår teologi? Hvordan kan vi opparbeide oss kompetanse for å møte spørsmål fra barna og de pårørende på en god måte? Og for å ivareta kirkens troverdighet og lutherske lære for egen del?
 
Jan-Olav Henriksen har nylig utgitt boken «Religious Pluralism and Pragmatist Theology. Openness and Resistance». Iselin Jørgensen og Stig Lægdene møter utfordringene i sin og kollegers praksis og skal dele sine erfaringer. Hanna Barth Hake har sammen med kollega Tonje Kristoffersen nylig utgitt ressursheftet «Når mennesker møter kirken» som er laget med utgangspunkt i konkrete erfaringer, og kan brukes i samtaler om hvordan mangfoldet påvirker oss som kirke. 
 
I webinaret vil vi snakke om og invitere dere som deltar til en refleksjon rundt teologi og praksis. Hvordan forholder lokalmenigheten seg til religionsmøter og alle de som bor i soknet? Vi vil peke på noen ressurser for slike refleksjoner og bidra til teologisk refleksjon om mangfold i det praktiske arbeidet i lokalmenighetene i møte med «annerledes troende».  

Webinaret ledes av Steinar Ims, seniorrådgiver i Kirkerådet på feltet tros- og livssynsdialog, og Hanna Barth Hake, daglig leder for Kirkelig dialogsenter i Oslo.  

Webinaret er utformet i et samarbeid mellom Kirkerådet og Kirkelig dialogsenter i Oslo. 

Klikk her for påmelding