Religionsteologi og menighetspraksis

Praktisk informasjon

Fra:11.3.2021 - kl.09.00

Til:11.3.2021 - kl.10.00

Sted:Webinar

Arrangør:Kirkerådet

Hva er religionsteologi – og hva i all verden har religionsteologi å gjøre med arbeidet som gjøres i menighetene?

Utfordringene i dagliglivet i menighetene eller på bispedømmekontoret lar seg ikke alltid ut i fra veiledninger, gudstjenesteboken eller dogmatiske lærebøker. Religionsteologiske spørsmål som «Finnes det flere veier til Gud?» får en ny aktualitet når barna i menighetens sangkor har flerreligiøs bakgrunn. Er dette et problem? Trenger vi kompetanse for å møte barna og deres spørsmål på en god måte? Og for å ivareta kirkens troverdighet og lutherske lære for egen del?

Webinaret sender utfordringen til kolleger og arbeidsfellesskap i menighetene – og peker på noen ressurser for de gode og dype samtalene blant arbeidskolleger… og som bidrag på veien til å bli gode dialogaktører.

Klikk her for påmelding