Religiøst medborgerskap - Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn

Praktisk informasjon

Fra:3.12.2020 - kl.09.00

Til:3.12.2020 - kl.10.00

Sted:Digitalt

Arrangør:Kirkerådet

I anledning FNs dag for funksjonshemmede inviterer Kirkerådet til webinar om religiøst medborgerskap.

Medborgerskap – det at alle borgere skal ha like vilkår og muligheter for deltakelse i et samfunn – handler også om retten til religionsutøvelse. Hva betyr variasjoner i funksjonsevne som menneskelig vilkår for deltakelse i religiøse felleskap? Hvilke bidrag gir perspektiver på funksjonshemming og likeverd til  den teologiske og diakonifaglige refleksjonen? Og hva skal til for å sikre likeverdig mulighet for deltakelse og medborgerskap i menigheten?

Med Inger Marie Lid og Anna Rebecca Solevåg, begge professor ved VID vitenskapelige høyskole og Mari Løchen, diakon i Larvik menighet.

Programleder: Silke Pahlke, rådgiver i avdeling for kirkefag, Kirkerådet.

Det blir tid til samtale i slutten av webinaret.

Bakgrunnen for webinaret er antologien Religiøst medborgerskap (open access)

Lenke til påmelding