Rom for refleksjon - preses møter unge prester

Praktisk informasjon

Dato:18.8.2021

Tid:16.30

Sted:Arendalsuka, Kirkeskipet "Fryden"

Arrangør:Den norske kirke

Hvordan er det å være ung prest i dag? Hvordan har presterollen - og kirkens forhold til samfunnet rundt - endret seg? Hva kan unge prester i dag ta med seg, og hva må de gjøre annerledes?

Thor Haavik ble ordinert til prest høsten 2020 og er kapellan i Salhus menighet i Bergen. 

En deltager til er foreløpig ikke klar.

Olav Fykse Tveit er preses i Den norske kirke og har tidligere hatt en rekke lederstillinger i kirken nasjonalt og internasjonalt. Han ble ordinert til prest i 1988, før noen av prestene han møter i denne samtalen ble født. 

Alle arrangementer på Kirkeskipet strømmes til et UU-tilpasset telt. 

 

Medvirkende
  • Thor Haavik, Kapellan, Den norske kirke
  • Olav Fykse Tveit, Preses, Den norske kirke