Dåp av asylsøkere

En veiledning fra Bispemøtet.

Med økt innvandring til Norge ser vi en økende religiøs pluralisme i samfunnet. Mange menigheter har opplevd at asylsøkere har kommet i kontakt med kirken og ønsker dåp.

Det er alltid en glede når mennesker kommer til tro på Jesus kristus og ønsker å være en del av kirken. Samtidig vil det dukke opp en del problemstillinger som kan være utfordrende. 
Denne veilederen er et redskap for menigheter som møter asylsøkere som ønsker å døpes. 

Veiledningen er fastsatt av Bispemøtet i februar 2016, jf sak BM 14/16.

Hent veiledningen her:

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas