Protokollregister 1917-2017

Bispemøtet ble etablert i 1917, og har siden den gang hatt minst to møter per år. Det er blitt laget et søkbart register over de sakene som har blitt behandlet i Bispemøtet fra 1917 og frem til i dag.

Du kan laste ned søkbart register sortert alfabetisk og sortert etter årstall.

Ved kopi av protokoll eldre enn 1995, vennligst ta kontakt med Bispemøtet på: bispemotet@kirken.no

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas