Teologidagene 2018 - Frelse nå

Er det mulig å si noe nytt om et så sentralt teologisk emne som frelse? Hva kan ny nasjonal og internasjonal forsking bidra med inn i forkynnelse og menighetens liv? Teologidagene arrangeres for første gang i 2018, og har "Frelse nå" som tema. I to dager vil prester og andre med interesse for teologi møtes for faglig påfyll og samtale, med utgangspunkt i kirke og samfunn.

Den 5. og 6. mars 2018 arrangeres Teologidagene for første gang. Dette er et samarbeid mellom Bispemøtet i Den norske kirke, Teologisk fakultet, Menighetsfakultetet, VID vitenskapelige høgskole, Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene. Konferansen ønsker å stimulere til samtale og refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke. Målgruppen er prester og andre med interesse for teologi.

Om programmet

Utgangspunktet for samlingen vil være sentrale spørsmål som hva frelse betyr i dag. Hva frelses vi fra, hva frelses vi til? Hvordan forstås frelsen i spennet mellom tid og evighet? 

Teologidagene 2018 vil ha bibeltekstene knyttet til årets påskefeiring som en felles referanseramme. Samlingen vil munne ut i en større samtale om eksegetiske innsikter og homiletiske utfordringer ved bibeltekstene og gudstjenestene langfredag og påskedag. Teologidagene 2018 vil både tydeliggjøre hva som står på spill og hva som utgjør forskningsfronten i internasjonal teologisk tenking i dag. Samtalen om betydningen av «frelse» vil også ha stor praktisk nytteverdi for prester og andre som er i gang med å forberede den lokale påskefeiringen.

Om påmeldingen

Påmeldingsfristen var 1. februar 2018 og vi minner om at påmeldingen er bindende.

Konferansen er nå fulltegnet, men hvis du ønsker å stå på venteliste kan du sende en mail til Helge Nylenna, hn534@kirken.no.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas