Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Teologidagene 2018 - Frelse nå

Er det mulig å si noe nytt om et så sentralt teologisk emne som frelse? Hva kan ny nasjonal og internasjonal forsking bidra med inn i forkynnelse og menighetens liv? Teologidagene arrangeres for første gang i 2018, og har "Frelse nå" som tema. I to dager vil prester og andre med interesse for teologi møtes for faglig påfyll og samtale, med utgangspunkt i kirke og samfunn.

Den 5. og 6. mars 2018 arrangeres Teologidagene for første gang. Dette er et samarbeid mellom Bispemøtet i Den norske kirke, Teologisk fakultet, Menighetsfakultetet, VID vitenskapelige høgskole, Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene. Konferansen ønsker å stimulere til samtale og refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke. Målgruppen er prester og andre med interesse for teologi.

Om programmet

Utgangspunktet for samlingen vil være sentrale spørsmål som hva frelse betyr i dag. Hva frelses vi fra, hva frelses vi til? Hvordan forstås frelsen i spennet mellom tid og evighet? 

Teologidagene 2018 vil ha bibeltekstene knyttet til årets påskefeiring som en felles referanseramme. Samlingen vil munne ut i en større samtale om eksegetiske innsikter og homiletiske utfordringer ved bibeltekstene og gudstjenestene langfredag og påskedag. Teologidagene 2018 vil både tydeliggjøre hva som står på spill og hva som utgjør forskningsfronten i internasjonal teologisk tenking i dag. Samtalen om betydningen av «frelse» vil også ha stor praktisk nytteverdi for prester og andre som er i gang med å forberede den lokale påskefeiringen.

Om påmeldingen

Påmeldingsfristen var 1. februar 2018 og vi minner om at påmeldingen er bindende.

Konferansen er nå fulltegnet, men hvis du ønsker å stå på venteliste kan du sende en mail til Helge Nylenna, hn534@kirken.no.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas