Kirkemøtet 03.04.2014 - 08.04.2014 Kristiansand

 

Komitefordelingen på Kirkemøtet 2014

Vedlegg - Hent oversikt over komitefordelingen her

KM 04/14 Regler for valg av Kirkeråd

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 05/14 Nye valgregler – menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Innst. 363 L (2012-2013) - 28. mai 2013

Vedlegg - Lovvedtak_90 (2012-2013) - 7. juni 2013

 

KM 06/14 Den norske kirkes grunnlag

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Fremdriftsplan - arbeidet med kirkeordning

 

KM 07/14 Visjonsdokument for Den norske kirke 2015 – 2018

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 08/14 Delegasjon av Kirkemøtets behandlingsansvar for Den norske kirkes medlemsregister

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Forskrift for Den norske kirkes medlemsregister

 

KM 09/14 Den norske kirke og menneskerettighetene

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merkader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Utredningen "Sett undertrykte fri"

Vedlegg - Debatten om ratifikasjon av tilleggsprotokoller

 

KM 10/14 Statsbudsjettet 2015 - Kirkemøtets tilskuddsforvaltning

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Rundskriv fra Kulturdepartementet - kirkeregnskapene 2012

Vedlegg - Fra Kulturdepartementet 6. februar 2014 - Kirkemøtets myndighet

Vedlegg - Brev fra FAD 6. februar 2014

Vedlegg - Post 77 - retningslinjer for tilskudd

Vedlegg - Post 75 - trosopplæring

Vedlegg - Brev til FAD 20. januar 2014

Vedlegg - Brev fra FAD 4. november 2013

 

KM 11/14 Dagens Bønn

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Oversikt - Dagens bøn - nynorsk

Vedlegg - Oversikt - Dagens bønn - bokmål

 

KM 12/14 Revidert tekstrekke for bibelsk salme

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Oversikt over bibelske salmer - revidert tekstrekke

 

KM 13/14 Etablering av arbeidsgiveransvar

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 14/14 Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Rapporten «Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» (ren tekstutgave av rapporten)

Vedlegg - Bispemøtets uttalelse oktober 2013

 

 

KM 15/14 Forslag til endring av Kirkemøtets forretningsorden

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40