Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet 03.04.2014 - 08.04.2014 Kristiansand

Kirkemøtet 2014 ble holdt i Kristiansand fra torsdag 3. april til tirsdag 8. april 2014. Møtets forhandlinger fant sted på Ernst Hotel Kristiansand.

 

Komitefordelingen på Kirkemøtet 2014

Vedlegg - Hent oversikt over komitefordelingen her

KM 04/14 Regler for valg av Kirkeråd

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 05/14 Nye valgregler – menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Innst. 363 L (2012-2013) - 28. mai 2013

Vedlegg - Lovvedtak_90 (2012-2013) - 7. juni 2013

 

KM 06/14 Den norske kirkes grunnlag

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Fremdriftsplan - arbeidet med kirkeordning

 

KM 07/14 Visjonsdokument for Den norske kirke 2015 – 2018

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 08/14 Delegasjon av Kirkemøtets behandlingsansvar for Den norske kirkes medlemsregister

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Forskrift for Den norske kirkes medlemsregister

 

KM 09/14 Den norske kirke og menneskerettighetene

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merkader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Utredningen "Sett undertrykte fri"

Vedlegg - Debatten om ratifikasjon av tilleggsprotokoller

 

KM 10/14 Statsbudsjettet 2015 - Kirkemøtets tilskuddsforvaltning

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Rundskriv fra Kulturdepartementet - kirkeregnskapene 2012

Vedlegg - Fra Kulturdepartementet 6. februar 2014 - Kirkemøtets myndighet

Vedlegg - Brev fra FAD 6. februar 2014

Vedlegg - Post 77 - retningslinjer for tilskudd

Vedlegg - Post 75 - trosopplæring

Vedlegg - Brev til FAD 20. januar 2014

Vedlegg - Brev fra FAD 4. november 2013

 

KM 11/14 Dagens Bønn

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Oversikt - Dagens bøn - nynorsk

Vedlegg - Oversikt - Dagens bønn - bokmål

 

KM 12/14 Revidert tekstrekke for bibelsk salme

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Oversikt over bibelske salmer - revidert tekstrekke

 

KM 13/14 Etablering av arbeidsgiveransvar

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

 

KM 14/14 Ekteskapsforståelsen i et evangelisk-luthersk perspektiv

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Vedlegg - Rapporten «Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» (ren tekstutgave av rapporten)

Vedlegg - Bispemøtets uttalelse oktober 2013

 

 

KM 15/14 Forslag til endring av Kirkemøtets forretningsorden

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 1. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø