Kirkemøtet 09.11.1997 - 14.11.1997 Trondheim

Kirkerådsformann Oddbjørn Evenshaugs tale

KM-sak 8/97: Arbeidsrettslige konsekvenser av Kirkemøtets vedtak om homofilt samliv og kirkelig tjeneste
Saksdokumenter - KM-sak 8-97

Sak KM 11/97: Rekruttering til kirkelige stillinger i Nord-Norge
Saksdokumenter - Sak KM 11-97

Sak KM 13/97: Urfolk i den verdensvide kirke med utgangspunkt i samisk kirkeliv
Vedtak - Sak KM 13-97

Sak KM 14/97: Spørsmål om deling av Agder bispedøme
Saksdokumenter - Sak KM 14-97

Sak KM 15/97: Felleserklæringa om rettferdiggjeringslæra
Saksdokumenter - Sak KM 15-97

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø