Kirkemøtet 12.11.2001 - 17.11.2001 Lillehammer

Per Arne Dahl: Å bygge menighet i folkekirken.
Saksdokumenter - Å bygge menighet i folkekirken.

Kirkestatstråd Valgerd Svarstad Hauglands tale til Kirkemøtet
Saksdokumenter - Valgerd Svarstad Hauglands tale

Kirkerådsleder Gunvor Kongsviks tale til Kirkemøtet
Saksdokumenter - Kirkerådsleder Gunvor Kongsviks tale til Kirkemøtet

Preike v/ Walter Altmann fra São Leopoldo/RS/Brasil ved opninga av Kyrkjemøtet
Saksdokumenter - Walter Altmanns preike

KIFO-rapporten GRØNN VEKKELSE?
Saksdokumenter - Hent rapporten her (MS Word)

Uttalelse: Kampen mot terrorismen
Saksdokumenter - Kampen mot terrorismen.doc

Uttalelse til Kirkemøtet 2001 fra Seminaret ”Jakten på det gode liv” på Mesnali 10. – 12. november:
Saksdokumenter - Uttalelse

KM 1/01 Innstilling fra Protokollkomiteen - Vedtak
Vedtak - Innstilling fra Protokollkomiteen

KM 2/01 Valg og Oppnevninger
Saksdokumenter - Valg og Oppnevninger

KM 3/01 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2000 - Vedtak
Vedtak - Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2000
Saksdokumenter - Link til KM 3.2/01 Årsmelding for de Sentralkirkelige råd 2000

KM 4/01 Statsbudsjettet 2002 og 2003 - Vedtak
Vedtak - Statsbudsjettet 2002 og 2003

KM 5/01 Orienteringssaker - Vedtak
Vedtak - Orienteringssaker
Saksdokumenter - Rapport fra Undommens Kirkemøte 2001

KM 6/01 Frivillig medarbeiderskap - Vedtak
Saksdokumenter - Alt Guds folk-å være medarbeider i menigheten
Vedtak - Frivillig medarbeiderskap

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak
Vedtak - Regelendringer - delegasjon

KM 8/01 Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke - Vedtak
Vedtak - Myndighetsrelasjoner i Den norske kirke
Saksdokumenter - Utredning fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Kirkerådet

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002 - 2005 - Vedtak
Saksdokumenter - Diakonidokumentet 2001
Vedtak - Satsingsområder for Den norske kirke 2002 - 2005

KM 10/01 Embetskomiteens innstilling - Vedtak
Vedtak - Embetskomiteens innstilling
Saksdokumenter - Sammenfatning av høringsuttalelser

KM 11/01 Forbruk og rettferd - Evaluering og oppfølging - Vedtak
Saksdokumenter - Rapport om oppfølging av KM-sak 10.doc
Saksdokumenter - Saksorientering.doc
Vedtak - Forbruk og rettferd - Evaluering og oppfølging

KM 12/01 Til et åpent liv i tro og tillit - Lovfesting av dåpsopplæringen - Vedtak
Vedtak - Lovfesting av dåpsopplæringen
Saksdokumenter - Brev til høringsinstansene og sammendrag av høringsuttalsene til NOU 2000:26

KM 13/01 Ung i kirken - Vedtak
Saksdokumenter - Rapport fra Ungdommens Kirkemøte 2001
Vedtak - Ung i kirken

KM 14/01 Plan for dåpsopplæringen: Evaluering av handlingsplan 1997 - 2001 - Vedtak
Vedtak - Plan for dåpsopplæringen: Evaluering av handlingsplan 1997 - 2001

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø