Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet 13.11.2006 - 19.11.2006 Øyer


Forslag til saksliste
Saksdokumenter - Forslag til sakslisteKM2006

Kirkemøtets delegater
Saksdokumenter - Kirkemøtets_delegater

KM 01/06 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Dok. 1.2/06 Innstilling fra protokollkomiteen

KM 02/06 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Forside0206
Saksdokumenter - Dok. 2.6/06 Valg av komitéledere for møtet
Saksdokumenter - Dok. 2.12/06 Oppnevning av medlemmer til rådsmøtet og styret i Nye Norges Kristne Råd
Saksdokumenter - Dok. 2.4/06 Valg av valgkomité for perioden 2007-2010
Saksdokumenter - Dok. 2.3/06 Valg av protokollkomité for perioden 2007-2010
Saksdokumenter - Dok. 2.2/06 Valg av tellekorps
Saksdokumenter - Dok. 2.5/06 Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
Saksdokumenter - Dok. 2.1/06 Valg av dirigentskap for møtet
Saksdokumenter - Dok. 2.14/06 Oppnevning av medlemmer til Kirkens Nødhjelps representantskap 2007-2011
Saksdokumenter - Vedlegg til dok. 2.9/06
Saksdokumenter - Dok. 2.10/06 Valg av medlemmer til Kirkerådets evalueringsnemnd for perioden 2007-2010
Saksdokumenter - Presentasjon av kandiadter til valg til Kirkerådet
Saksdokumenter - Presentasjon av kandidater til valg til Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Valg av medlemmer til Kirkerådet
Saksdokumenter - Oppn. medl. Sjømannskirkens
Saksdokumenter - Oppn. medl. Bibelselskapets representantskap
Saksdokumenter - Presentasjon av kandidater til valg til Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Valg av medlemmer til Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Valg av medlemmer til Samisk kirkeråd

KM 03/06 Orienteringssaker
Saksdokumenter - Dokument 3.2/06 Gudstjenestereformen – rapport og veien videre
Saksdokumenter - Dokument 3.3/06 Fråsegna frå Lærenemnda: ”Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken”
Saksdokumenter - Vedlegg 3.3.2/06 Vedtak i KM 15/95
Saksdokumenter - Dokument 3.7/06 Årsmelding 2005 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Saksdokumenter - Vedlegg 3.4.2/06 Statistikk for Den norske kirke 2005
Saksdokumenter - Dokument 3.9/06 Statusrapport etter 10 års drift av Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Saksdokumenter - Vedlegg 3.4.1/06 apport for prosjekter med støtte fra Opplysningsvesenets fond 2005
Saksdokumenter - Dokument 3.1/06 Statusrapport for arbeidet med ”Trosopplæring i en ny tid”
Saksdokumenter - Dokument 3.10/06 Rapport fra generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd februar 2006
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Dokument 3.5/06 Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2006
Saksdokumenter - Dokument 3.8/06 Årsmelding 2005 Døvekirkenes fellesråd
Saksdokumenter - Dokument 3.4/06 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2005
Vedlegg - Protokolltilførsel til sak KM 3.3/06 Fråsegna frå Lærenemnda

KM 04/06 Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke
Saksdokumenter - KM_04_1_06
Vedtak - KM06_vedtak Kommunikasjonsplattform

KM 05/06 Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet
Vedtak - KM06_vedtak_protokollkomiteen
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 5.1.1/06 Retningslinjer for protokollkomiteen vedtatt av KM 1987

KM 06/06 Plan for kirkemusikk
Vedtak -
KM06 Plan for kirkemusikk
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 6.2.3/06 Domkantorene - stilling og rolle
Saksdokumenter - Vedlegg 6.2.2/06 Organiseringen av den kirkemusikalske virksomheten
Saksdokumenter - Dokument 6.2/06 - et folk som synger spiller og danser - Plan for kirkemusikk i Den norske kirke
Saksdokumenter - Vedlegg 6.2.1/06 Forslag til lokal kirkemusikkplan

KM 07/06 Samisk kirkeliv - åpen kirke i forsoningens tegn
Vedtak -
KM06 samisk kirkeliv - åpen kirke i forsoningens tegn
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.1/06 Informasjon om samisk kirkeliv i 2006 - i et nasjonalkirkelig perspektiv
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.4/06 Rapport fra Policy Reference Committee KVs 9. generalforsamling februar 2006 punkt 16 - utdrag
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.3/06 Sameloven kap. 3
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.5/06 ILO konvensjonen art. nr. 169 - utdrag
Saksdokumenter - Vedlegg 7.1.2/06 Karasjokerklæringen
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 08/06 NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 8.2.3/06 Vedtak fra Ungdommens kirkemøte sak 04/06 Staten og kirken
Saksdokumenter - Vedlegg 8.2.2/06 Høringsbrev fra KKD med vedlagt spørreskjema
Saksdokumenter - Utkast til høringsuttalelse
Vedtak - KM06_Kirkemøtets høringsuttalelse
Saksdokumenter - Sammendrag av høringsuttalelsene fra mneighetsråd
Saksdokumenter - Sammendrag av høringsuttalelsene fra bispedømmerådene
Saksdokumenter - Kirkerådets sammenfatning av innkomne høringssvar

KM 09/06 Valg av hovedprinsipp for nye tekstrekker
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg
Vedtak - KM06 vedtak - tekstrekker

KM 10/06 Endringer i statuttene for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd
Vedtak -
KM06vedtak_MKR_SKR
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 10.1.2/06
Saksdokumenter - Vedlegg 10.1.1/06 Komitéinnstilling og vedtak fra sak KM 12/05 Endringar i samansetjinga av dei sentralkyrkjelege råd

KM 11/06 Innvandring og integrering - Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Vedlegg 11.1.1/06 Aktuelle tall statistikk vedr. innvandring til Norge
Vedtak - KM06_vedtak_integrering

KM 12/06 Utfordringer i religionsmøtet
Vedtak -
KM06_vedtak utfordringer i religionsmotet
Saksdokumenter - Saksorientering
Saksdokumenter - Dokument 12.2/06 Utkast til Veiledning i religionsmøte

KM 13/06 Den norske kyrkja - ein arbeidsplass for menneske med funksjonshemmingar?
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - KM06 Den norske kyrkja - ein arbeidsplass for menneske med funksjonshemmingar?

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Seniorrådgiver i Kirkerådet Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51 / 40 23 32 57

Kirkemøtet 2020: 22. – 27. april - Trondheim
Kirkemøtet 2021: 14. – 19. april - Trondheim
Kirkemøtet 2022: 20. – 25. april
Kirkemøtet 2023: 19. – 24. april
Kirkemøtet 2024: 10. – 15. april
Kirkemøtet 2025: 23. – 28. april

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"