Kyrkjemøtet 27. mars - 1. april 2019

Kyrkjemøtet 2019 vart halde i Trondheim 27. mars til 1. april. Her finn du saksdokument og vedtak.

Protokollen fra Kirkemøtet 2019

KM 01/19 Innkalling til Kyrkjemøtet 2019

KM 02/19 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak
➜  Kirkemøtets vedtak

KM 03/19 Val  
1. KM 03.1/19 Val av dirigentskap for møtet
2. KM 03.2/19 Val av teljekorps
3. KM 03.3/19 Supplerande fordeling av medlemer på kyrkjemøtekomiteane
4. KM 03.4/19 Val av komiteleiarar for møtet
5. KM 03.5/19 Val av nominasjonskomité for Kyrkjemøtet 2020-2024
➜  Kirkemøtets vedtak: valg av nominasjonskomite

04/19 Orienteringssaker
1. KM 04.1/19 Årsrapport fra Bispemøtet 2018
2. KM 04.2/19 Protokoll fra UKM
3. KM 04.3/19 Årsmelding fra Døvekirken 2018
4. KM 04.4/19 Årsmelding fra Sjømannskirken 2018
5. KM 04.5/19 Europeiske økumeniske generalforsamlinger 2018
6. KM 04.6/19 Orientering om Den norske kirkes arbeid med FNs bærekraftsmål
➜  Samtlige 04/19-saker er tatt til orientering

KM 05/19 Justering av Ordning for hovedgudstjenesten
Vedlegg: KM 05.1/19 Samlingsbønner
Vedlegg: KM 05.2/19 Hovedgudstjenesten bokmål
Vedlegg: KM 05.3/19 Hovudgudstenesta nynorsk
Vedlegg: KM 05.4/19 Høringssammendrag
➜  Kirkemøtets vedtak

KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke
➜  Kirkemøtets vedtak

KM 07/19 Regler for valg av Kirkeråd
➜  Kirkemøtets vedtak

KM 08/19 Endring av Kirkemøtets budsjettreglement
Vedlegg: Forslag endringer budsjettreglement
➜  Kirkemøtets vedtak

KM 09/19 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene for tilskudd til menighetprestestjeneste
1. KM 09.1/19 Høringssvar (kortversjon)
2. KM 09.2/19 Fordelingsrapport
➜  Kirkemøtets vedtak

KM 10/19 Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet
Vedlegg: KM 10.1/19 Tillegg til Endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet
Vedlegg: KM 10.2/19 Sak meldt til Kirkemøtet
➜  Kirkemøtes vedtak 

KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets arbeid
Vedlegg: KM 11.1/19 Kontrollutvalgets melding
➜ Kirkemøtets vedtak

KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 2020 og orientering om budsjett for 2019
Vedlegg: KM 12.1/19 Budsjett 2019
Vedlegg: KM 12.2/19 Statsbudsjettet 2020
Vedlegg: KM 12.3/19 Oppfølging av budsjett
Vedlegg: KM 12.4/19 Årsregnsklap 2018 med revisorberetning
Vedlegg: KM 12.5/19 Regnskap for Den norske kirke for 2018
Kirkemøtets vedtak

KM 13/19 Nytt personalreglement for Den norske kirke
Vedlegg: KM 13.1/19 Høringsoppsummering
Kirkemøtets vedtak

KM 14/19 Saksdokument Strategiplan for samisk kirkeliv
Vedlegg: KM 14.1/19 Bakgrunn og historie
Vedlegg: KM 14.2/19 Strategiplan for samisk kirkeliv
➜ Kirkemøtets vedtak

KM 15/19 Endringar i forretningsordenen for Kyrkjemøtet
Vedlegg: Kirkemøtets forretningsorden med spor endringer
➜ Kirkemøtets vedtak

KM 16/19 "Uttalelse om klima"
➜ Uttalelse fra Kirkemøtet 2019: Kirka støtter klimastreikende ungdom

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Seniorrådgiver i Kirkerådet Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51 / 40 23 32 57

Kirkemøtet 2021: 11. – 16. november - Trondheim
Kirkemøtet 2022: 20. – 25. april
Kirkemøtet 2023: 19. – 24. april
Kirkemøtet 2024: 10. – 15. april
Kirkemøtet 2025: 23. – 28. april

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"