Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kyrkjemøtet 27. mars - 1. april 2019

Her kjem alle saksdokumenta til Kyrkjemøtet 2019.

Førebels saksliste:

KM 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

KM 02/19 Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg

KM 03/19 Valg og oppnemningar
Val av dirigentskap
Val av teljekorps
Supplerande fordeling av medlemer på kyrkjemøtekomiteane
Val av komiteleiarar

KM 04/19 Orienteringssaker
Protokoll frå Ungdomens kyrkjemøte 2018

KM 05/19 Justering av Ordning for hovedgudstjenesten
>> Vedlegg: Samlingsbønner, forbønner, litanier, kirkeårsprefasjoner og nattverdbønner
>> Vedlegg: Hovedgudstjenesten bokmålsutgave til KM 2019
>> Vedlegg: Hovudgudstenesta nynorsk utgåve til KM 2019
>> Vedlegg: Høringssammendrag Hovedgudstjenesten

KM 06/19 Kirkeordning for Den norske kirke

KM 07/19 Regler for valg av Kirkerådet

KM 08/19 Kirkemøtets budsjettreglement
>> Vedlegg: Forslag til endringer i budsjettreglementet

KM 09/19 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmerådene for tilskudd til menighetsprestetjeneste
>> Vedlegg: Sammendrag av høringssvar
>> Vedlegg: Rapport fra fordelingsprosjektet

KM 10/19 Mindre endringer i regelverk vedtatt av Kirkemøtet

KM 11/19 Melding om kontrollutvalgets arbeid

KM 12/19 Kirkemøtets fordeling av midler 2020, budsjett 2019
>> Vedlegg: Budsjett 2019
>> Vedlegg: Statsbudsjettet 2020 - Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke
>> Vedlegg: Oppfølging av budsjett

KM 13/19 Nytt personalreglement for Den norske kirke
>> Vedlegg: Oppsummering av høringen

KM 14/19 Revidert strategiplan for samisk kirkeliv
>> Vedlegg: Bakgrunn og historie
>> Vedlegg: Utkast til ny strategiplan for samisk kirkeliv

KM 15/19 Endringar i forretningsorden for Kyrkjemøtet
>> Vedlegg: Endringane med "spor endringar"

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 1. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø