Kirkemøtet 2008

Kirkemøtet 2008 ble arrangert 10.- 15. november på Quality Hafjell Hotell på Øyer ved Lillehammer. Hovedtemaet var hentet fra den 2. trosartikkel: ”Jeg tror på Jesus Kristus”.

Innlegg under jubileumsseminaret – markering av at Kirkemøtet 2008 var det 25. i rekken:

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40