Kirkemøtet 2013

Kirkemøte 2013 ble arrangert i Kristiansand 11.-16. april. Hovedtemaet for Kirkemøtet 2013 var "Folkekirke - Kirkefolk".

Taler og presentasjonerKirkefolk om folkekirke
15. april var det på Kirkemøtet en plenumspresentasjon av hovedtemaet for årets Kirkemøte: "Folkekirke - Kirkefolk".  Her er innleggene under presentasjonen (Innleggene kan også ses på nett-tv - se lenken nedenfor):

Berit Nøst Dale, Høgskolelektor ved NLA Høgskole i  Bergen:
En misjonerende folkekirke - Folkekirkens grenser

Edvard Hoem, forfattar
Ei vedkjennande folkekyrkje. Å vedkjenne si tru - og å vedkjenne seg sitt oppdrag.

Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær i Norske kirkeakademier:
En åpen folkekirke - Kirke i kulturen

Asle Finnseth, redaktør i magasinet Strek:
En tjenende folkekirke - Kirke mot kulturen

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø