Høringssvar - Regler for Kirkelig utdanningssenter nord

Juni - september 2016.

Les høringssvarene her

Bjørgvin bispedømmeråd
Hamar bispedømmeråd
KUN-styret
Menighetsfaktultetet
Nord-Hålogaland biskop
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Oslo bispedømmeråd
Praktisk teologisk seminar ved Teologisk fakultet
Presteforeningen
Tunsberg bispedømmeråd
VID

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig Nettredaktør: Gunnar Westermoen