Kirkerådets møte 16.-17. september 2019

Saksdokumentene til - og protokollen fra - møtet i Kirkerådet i september 2019.

KR 46/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 47/19 Orienteringssaker
KR 47.1/19 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og UFUNG
KR 47.2/19 Muntlig orientering om Kirkevalget
KR 47.3/19 Muntlig orientering om Profilkampanjen rekruttering
KR 47.4/19 Statusrapport Kirke på nett pr august 2019
KR 47.5/19 Felles uttalelse fra KA og KR til høring på endringer i plan- og bygningsloven
KR 47.6/19 Høring – Forslag til endringer i bioteknologiloven
KR 47.7/19 Muntlig orientering om medlemsundersøkelsen

KR 48/19 Referatsaker
KR 48.1/19 Protokoll fra Bispemøtet 14.-15. mai 2019
KR 48.2/19 Protokoll fra Utvalg for ungdomsspørsmål (UFUNG) 11.-12. juni 2019
KR 48.3/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 12. juni 2019
KR 48.4/19 Protokoll fra Kirkens nødhjelps representantskapsmøte 27. mai 2019
KR 48.5/19 Protokoll fra Norges kristne råds rådsmøte 20.-21. mars 2019
KR 48.6/19 Protokoll fra Arbeidsgiverutvalget (AGU) 6. mars 2019
KR 48.7/19 Protokoll fra Arbeidsgiverutvalget (AGU) 12. juni 2019
KR 48.8/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 12.06.19
KR 48.9/19 Protokoll fra Kontrollutvalget 17. januar 2019
KR 48.10/19 Protokoll fra Kontrollutvalget 07. mars 2019
KR 48.11/19 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 20. august 2019
KR 48.12/19 Protokollutkast fra Mellomkirkelig Råd 5-6. september 2019
KR 48.13/19 Protokoll fra Samisk kirkeråd 4-5. september 2019

 

KR 49/19 Prop. 130 L (2018-2019). Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Kirkerådets vurderinger
>> Vedlegg: Lovspeil - lovforslaget 2017-og prop. 130 
>> Vedlegg: Prop. 130 L

KR 50/19 Oppfølging av Meld.St. 29 Opplysningsvesenets fond
>> Vedlegg: Melding til Stortinget 29

KR 51/19 Konfirmasjonstidens gudstjenester (KM 2020)
>> Vedlegg: Konfirmasjonsliturgi

KR 52/19 Høring - regler for Mellomkirkelig råd (KM 2020) 
>> Vedlegg: Forslag til regler for Mellomkirkelig råd

KR 53/19 Tilsetting av ny preses 
>> Vedlegg: Nominasjon_mv ved tilsetting av preses

KR 54/19 Kristne migranter (KM 2020)
>> Vedlegg: Merknader til Kirkemøtets vedtak KM 07/09
>> Vedlegg: Teser fra Den danske folkekirke

KR 55/19 Skisse til sak om frivillighet på Kirkemøtet 2020

KR 56/19 Kirkemøtet 2020 – program og saksliste

KR 57/19 Liturgier og veiledninger til fastetiden og påsken

KR 58/19 Regnskapsrapport pr juli 2019 og prognose 2019

KR 59/19 Videre arbeid med kirkeordningen - oppfølging

KR 60/19 Etablering og utvikling av kirkelige dialogsentre

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Kontaktperson for det valgte Kirkerådet: Seniorrådgiver Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 402 33 257

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"