Møte i Kyrkjerådet

17.-18. september 2020

 

Sakliste, pr. 08.09.2020

KR 51/20     Godkjenning av innkalling og saksliste  

KR_52_0_20_Orienteringssaker

KR 52.1/20 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og UFUNG

KR 52.2/20 Tro det eller ei. Fremtidens livssynspolitikk i Oslo – Rapport

KR_52_3_20_Høringssvar - Ny opplæringslov

KR_52_4_20_Høringssvar på forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften – opphold

KR_52_5_20_Høring om behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemnda

KR_52_6_20_Bruk av samisk språk i gudstjenester

KR_52_7_20_SMM evaluering - oppfølging

KR_53_0_20_Referatsaker

KR_53_1_20_Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 19.06.20

KR_53_2_20_Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 26.08.20

KR_53_3_20_Protokoll fra KNs representantskapsmøte 2020

KR_53_3_1_20_Kirkens Nødhjelp Årsmelding 2019

KR_53_4_20_Protokoll Nådens fellesskap_11_8_20

KR_53_5_20_Protokoll fra møte i Nemnd for Gudstjenesteliv 24.04.20

KR_53_6_20_Protokoll fra møte i Nemnd for Gudstjenesteliv 15.05.2020

KR_53_7_20_Protokoll fra møte i Nemnd for Gudstjenesteliv 04.06.2020

KR_54_0_20_Høyringssvar – Ny forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske kyrkja

KR_54_1_20_Høyringsnotat om ny økonomiforskrift

KR_54_2_20_Utkast til ny økonomiforskrift

KR_55_0_20_FoUI-organisering

KR_56_0_20_Høring om overordnede problemstillinger ved endring av kirkevalgreglene m.m.

KR_56_1_20_Høringsnotat overordnede problemstillinger

KR_56_2_20_Høringsnotat valgordning prest og lek tilsatt

KR_57_0_20_Mal for helhetlig menighetsplan

KR_57_1_20_Mal for menighetsplan

KR_58_0_20_Høring - Langtidsutleie av kirker

KR_58_1_20 Langtidsutleie - høringsnotat

KR_59_0_20_Kirkelig kulturarvstrategi

KR_60_0_20_Endringer i Kirkemøtets forretningsorden og forslag til behandlingsform for KM2020

KR_61_0_20_Regnskapsrapport pr juli og prognose årsregnskap 2020

KR_62_0_20_Digital kirke

KR_63_0_20_Høring om fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

KR_63_1_20_Høringsdokument

KR_64_0_20_Mer himmel på en truet jord - Den norske kirkes arbeid med klima, miljø og bærekraft

KR_64_1_20_Klimafotavtrykksanalyse

KR_65_0_20_Revisjon av kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger - høring

KR_65_1_20_Utredning fra kvalifikasjonskravutvalget

KR_66_0_20_Orientering om nye forskrifter til trossamfunnsloven

KR_66_1_20_Høringsbrev

KR_66_2_20_Høringsnotat

KR_66_3_20_Høringssvar

KR_67_0_20_Kirkemøtet 2020 - saksliste og saksordførere

KR_68_0_20_ Revisjon av plan for diakoni i Den norske kirke - delegasjon av myndighet til Kirkerådet

KR_69_0_20_Endringer i kirkeordningen og delegasjoner til Kirkerådet

KR_70_0_20_Høring - endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler

KR_70_1_20_Høringsdokument

KR_71_0_20_Valg av redaksjonskomiteer på Kirkemøtet 2020

KR_72_0_20_Kontrollutvalgets rapporter til Kirkemøtet 2020

KR_72_1_20_Kontrollutvalgets_melding

KR_72_2_20_Kontrollutvalgets_rapport

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 
Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

Kontaktperson for det valgte Kirkerådet: Seniorrådgiver Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 40 23 32 57

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"