Kirkerådets møte 5.-6. desember 2019

Saksliste og protokoll fra møtet i Kirkerådet 5.-6. desember  2019.

 

KR 61/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 62/19 Orienteringssaker
KR 62.1/19 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og UFUNG
KR 62.2/19 Tilgang til Folkeregisteret – Brev til Barne- og familiedep.
KR 62.3/19 Søknad om permisjon fra verv i Kirkerådet
KR 62.4/19 Høringssvar - Endring i forskrift om myndighet mv. etter Kulturminneloven
KR 62.5/19 Høringssvar - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige
KR 62.6/19 Høringssvar - Forslag til ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda
KR 62.7/19 Orientering om arbeidet i de nasjonale dialoggruppene
KR 62.8/19 Forslag til kommunikasjonskampanjer 2020
KR 62.9/19 Status for rekrutteringsprosjektet
KR 62.10/19 Evalueringsrapport fra KIFO
KR 62.11/19 Kirkelig organisering – orientering om prosjektet
KR 62.12/19 Høyringssvar, Forslag til ny heilskapleg språklov
KR 62.13/19 Statusrapport for prosjektplan dåp

KR 63/19 Referatsaker
KR 63.1/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 170919
KR 63.2/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 081019
KR 63.3/19 Protokoll Ungdommens kirkemøte (UKM) 2019
KR 63.4/19 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (KRAU) 231019
KR 63.5/19 Protokoll fra styremøte i NKR 190919
KR 63.6/19 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 270919
KR 63.7/19 Protokoll fra Styringsgruppa for rekruttering
KR 63.8/19 Referat fra Samarbeidsråd for overgrepsfeltet (SRO) 100419
KR 63.9/19 Referat fra Samarbeidsråd for overgrepsfeltet (SRO) 191119

KR 64/19 Regler for Mellomkirkelig råd og tilhørende endringer i annet regelverk
>> Vedlegg: Høringssammendrag - regler for Mellomkirkelig råd
>> Vedlegg: Forslag til regler for Mellomkirkelig råd

KR 65/19 Komitemøter i Kirkemøtet (Kirkemøtets forretningsorden)

KR 66/19 Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke
>> Vedlegg: Høringssammendrag - regler for ungdomsdemokrati
>> Vedlegg: Notat om ungdomsrepresentasjon

KR 67/19 Plan for diakoni
>> Vedlegg: Utkast til ny plan for diakoni

KR 68/19 Budsjett 2020 og fordeling av midler for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd.

KR 69/19 Kristne migranter

KR 70/19 Konfirmasjonstidens gudstjenester (2. gang)

KR 71/19 Årsplan 2020 for de sentralkirkelige råd
>> Vedlegg: Plandokumentet

KR 72/19 Fjernmøter for kirkelige råd - videre oppfølging
>> Vedlegg: Forslag til forskrifter for fjernmøter

KR 73/19 Kirkemøte 2020 - program og saksliste

KR 74/19 Oppnevning av medlemmer Kirkens Nødhjelps representantskap 2020-2024
>> Vedlegg: Brev fra KN

KR 75/19 Oppnevning av kandidater fra Den norske kirke til Kirkenes verdensråds generalforsamling 2021

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Kontaktperson for det valgte Kirkerådet: Seniorrådgiver Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Digital post: Trykk her for eDialog og e-post

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"