Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkerådets møte 5.-7. oktober 2016

 

Sakslisten

KR 36/16 Referatsaker

KR 37/16 Orienteringssaker
Vedlegg: Høringssvar - endringer i utlendingsloven om midlertidig arbeidstillatelse
Vedlegg: Styrking av utlendingsmyndighetenes saksbehandling i konvertittsaker
Vedlegg: Den norske kirkes arbeid angående migrasjons- og integreringsspørsmål
Vedlegg: Ungdommens kirkemøte 2016 - sakspapirene
Vedlegg: Høyring - utkast til forskrift om rekneskapsføring for rettssubjektet Den norske kyrkja
Vedlegg: Referat fra møtet i Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 20. mai 2016
Vedlegg: Høringssvar Kirkerådet - Forlag til endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke  
Vedlegg: Høringssvar fra NKR - forslag om endringar i lovgivinga om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja  
Vedlegg: Høringssvar STL - forslag om endringar i lovgivinga om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja  
Vedlegg: Betenkning fra Knut Rognlien vedlegg STL høringssvar  
Vedlegg: Uttalelse fra ungdomskonferansen i forbindelse med forsoningskonferansen juni 2016

KR 38/16 Fastsetting av liturgisk musikk

KR 39/16 Revisjon av Dåpsliturgi
Vedlegg: Sammendrag av høringen
Vedlegg: Revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta (nynorsk)

KR 40/16 Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par
Vedlegg: Sammendrag av høringsuttalelsene
Vedlegg: Høringsuttalelser fra høringen juni-september 2016
Vedlegg: Forslag til Ordning for Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par (bokmål)

KR 41/16 Regler for Kirkelig utdanningssenter i Nord
Vedlegg: Høringsuttalelser fra høringen juni-september 2016

KR 42/16 Mandat for Arbeidsgiverutvalg

KR 43/16 Forberedelse til LVFs generalforsamling

KR 44/16 Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering etter virksomhetsoverdragelsen

KR 45/16 Kirkens digitale satsing og medlemskommunikasjon

KR 46/16 Forberedelse av valg av Den norske kirkes klagenemnd og Den norske kirkes kontrollutvalg

KR 47/16 Ikrafttredelse av regelverk gitt av Kirkemøtet
Vedlegg: Oversikt over regelverk vedtatt av Kirkemøtet

KR 48/16 Samisk kirkelig valgmøte
Vedlegg: Utkast til høringsnotat
Vedlegg: Oversikt over høringsinstanser

KR 49/16 Kirkemøtet 2017
Vedlegg: Saksliste og program
Vedlegg: Programskisse dag for dag

KR 50/16 Oppnevning til Kirkens Nødhjelps representantskap 2017-2020
Vedlegg: Kandidater - presentasjon

KR 51/16 Representasjon i KAs styre og Landsråd
Vedlegg: Valgregler og vedtekter for KA

KR 52/16 Liturgisk musikk - ledd utanom hovedseriane 

KR 53/16 Hovedlinjer i nye regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøte

KR 54/16 Økonomiregelverk for rettsubjektet Den norske kirke

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Kontaktperson for det valgte Kirkerådet: Seniorrådgiver Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"