Kirkerådet 05.12.2013 - 06.12.2013

Kirkerådets møte fant sted i Oslo.

Protokollen fra møtet
Vedtak - Hent protokollen her

Sakslisten
Vedlegg - Hent sakslisten her

KR 54/13 Statsbudsjettet 2015 – Satsingsområder for Den norske kirke
Vedlegg - Forslag til prioriteringer fra bispedømmerådene
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 55/13 Budsjett 2014 for de sentralkirkelige råd
Vedlegg - Brev fra FAD 13.11.2013
Vedlegg - Tallbudsjett
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 56/13 Evaluering Klimavalg 2013
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her
Vedlegg - Evalueringsrapport Klimavalg 2013

KR 57/13 Ny interninstruks for økonomiforvaltningen i Kirkerådet
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her
Vedlegg - Virksomhets- og økonomiinstruks (FAD -januar 2013)

KR 58/13 Delegasjon av Kirkemøtets behandlingsansvar for Den norske kirkes medlemsregister
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her
Vedlegg - Forskrift for Den norske kirkes medlemsregister

KR 59/13 Den norske kirkes grunnlag
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 60/13 Den norske kirke og menneskerettighetene
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 61/13 Styrking av kirkens kunst- og kulturarbeid
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 62/13 Visjonsdokument for Den norske kirke 2014-2019
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 63/13 Kirkemøtet 2014
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her
Vedlegg - Om liturgisk musikk - brev fra Hamar bispedømmeråd 24.05.2013
Vedlegg - Møtefrekvens - brev fra Hamar bispedømmeråd 12.11.2013
Vedlegg - Programskisse Kirkemøtet 2014

KR 64/13 OVF 2014 – Tildelinger fra Kirkerådet
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 65/13 Kirkemøtets tilskuddsforvaltning
Vedlegg - Brev fra FAD 04.11.2013
Vedlegg - Brev fra Nord-Hålogaland bdr 13.11. 2013
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 66/13 Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv
Vedlegg - Bispemøtets uttalelse fra oktober 2013
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 67/13 Nye valgregler – menighetsråd - bispedømmeråd og Kirkemøtet – annengangs behandling etter høring
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 68/13 Regler for valg av Kirkeråd
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 69/13 Særskilte prekentekster 2015-2016 og 2016-2017
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 70/13 Ordningen med særskilte prekentekster
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 71/13 Nemnd for gudstjenesteliv, mandat og oppnevning
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

KR 72/13 Høring, tjenestebolig for prester
Saksdokumenter - Hent saksdokumentet her

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø