Kirkerådet 07.06.2016 - 08.06.2016

Møte ble holdt på Quality Hotel Leangkollen i Asker.


Saksdokumenter

KR 17/16 Referatsaker

KR 18/16 Orienteringssaker

KR 19/16 Konstituering

KR 20/16 Revisjon av dåpsliturgi
Vedlegg: Dåpsliturgi høringssammendrag og kommentarer
Vedlegg: Dåpsliturgi med oppsett høringsforslag og forslag til revidert liturgi

KR 21/16 Fastsetting av liturgisk musikk

KR 22/16 Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par
Vedlegg: Forslag til vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par

KR 23/16 Assimilering og motstand NOU 2015:17 - forslag til høringssvar

KR 24/16 Mandat for Arbeidsgiverutvalget

KR 25/16 Oppnevning av medlemmer til Arbeidsgiverutvalget

KR 26/16 Regler for Kirkelig utdanningssenter nord
Vedlegg: Regler for Kirkelig utdanningssenter nord

KR 27/16 Ikrafttredelse av forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

KR 28/16 Kirkemøtet 2017 Evaluering, program og saksliste

KR 29/16 Oppnevning av Kirkemøtets representanter i Evalueringsnemnda 2016-2020

KR 30/16 Oppnevning av representanter fra Dnk til Norges Kristne Råds rådsmøte 2016 til 2016

KR 31/16 Nominasjon av kandidat fra Dnk til Lutherske verdensforbunds råd 2017-2024

KR 32/16 Strategiplan for samisk kirkeliv - forlengelse av planperioden

KR 33/16 Fastsetting av datoer for Kirkerådsmøter i 2017, 2018 og 2019

KR 34/16 The Self-Understanding of The Lutheran Communion

KR 35/16 Orientering om arbeidet med kirkeordning

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø