Kirkerådet 11.03.2014 - 12.03.2014

Kirkerådets møte 11.-12. mars 2014 ble holdt i Tønsberg.

 

KR 09/14 Orienteringssaker

Saksdokument - Saksfremstillingen

 

KR 10/14 Referatsaker

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedlegg - KR 10.1/14 Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 27.-28. november 2013

Vedlegg - KR 10.2/14 Referat fra møtet i Samarbeid menighet og misjon 12. desember 2013

Vedlegg - KR 10.3/14 Protokoll fra møte i Norges kristne råd 25. november 2013

 

KR 11/14 Årsplan for de sentralkirkelige råd 2014

Saksdokument - Saksfremstillingen

 

KR 12/14 Tilsetting av biskop i Tunsberg

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedlegg - Stemmefordeling - den kirkelige avstemningsrunden

Vedlegg - Regler for tilsetting av biskop

Vedlegg - Presentasjon av Per Arne Dahl

Vedlegg - Presentasjon av Torstein Lalim

Vedlegg - Presentasjon av Jan Otto Myrseth

 

KR 13/14 Vigsling og liturgisk drakt for kantor

Saksdokument - Saksfremstillingen

 

KR 14/14 Undervisningstjenesten i Den norske kirke

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedlegg - Uttalelse fra Bispemotet oktober 2010: Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster

 

KR 15/14 Kirkebygg - endring i regelverk - høring

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedlegg - Forslag til ny tekst

Vedlegg - Forslag til reviderte regler

Vedlegg - Kompetanseforhold ved disposisjon over kirker (brev fra FAD januar 2013)

 

KR 16/14 Reservasjonsordning for fastleger - høring

Saksdokument - Saksfremstillingen

Vedtak - Les Kirkerådets høringsuttalelse her

Vedlegg - Skjema for begjæring av svangerskapsavbrudd

Vedlegg - Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om reservasjonsordningen

Vedlegg - Høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet om reservasjonsordningen

 

KR 17/14 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 2013

Saksdokument - Saksfremstillingen

 

KR 18/14 Etablering av arbeidsgiveransvar

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø