Kirkerådet 19.03.2015

Kirkerådets møte 19. mars 2015 ble holdt i Kirkens hus, Rådhusgt. 1-3, Oslo.

 

Til behandling var disse sakene:

KR 09/15 Orienteringssaker
KR 09.1/15 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR og BM
KR 09.2/15 Rekruttering: en utfordring til hele kirken
KR 09.3/15 Høringsuttalelse fra Kirkerådet vedrørende rapporten fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investering i kull- og petroleumsselskaper – brev av 26.02.15
KR 09.4/15 Høringssvar av 26.02.15 – Frivillighetserklæringen
KR 09.5/15 Høringssvar av 23.02.15 – NOU 2014:9 Ny adopsjonslov
KR 09.6/15 Høringssvar av 25.01.15 – Kirkerådets innspill til «Perspektiver på en klimalov»
KR 09.7/15 Statsbudsjettet 2015 – Kirkerådet – Tildeling av bevilgning
KR 09.8/15 Protokoll fra MKR møte 5.-6. mars 2015 – ikke godkjent
KR 09.9/15 Uttalelse fra MKR – Slå ring om jødene
KR 09.10/15 Uttalelse fra MKR – Norge må ta større ansvar for å løse den humanitære krisen i Middelhavet
KR 09.11/15 Fremdriftsplan for Kirkerådets arbeid med kirkeordning 2015-2020
KR 09.12/15 Avvikling av prestenes boplikt – protokoll 05.03.15 – brev av 11.02.15

KR 10/15 Referatsaker
KR 10.1/15 Protokoll fra styremøte i NKR 03.02.15
KR 10.2/15 Protokoll fra SKR møte 8.-9.12.14

KR 11/15 Staten og den norske kirke – et tydelig skille. Høring
-
Kulturdepartementets gjennomgang av høringen 2014 
- Notat om pensjon av 7. mars 2015 (Arve G. Myrvang Consulting)
- Notat om pensjon av 8. mars 2015 (Advokatfirmaet Hjort)

KR 12/15 Årsrapport for de sentralkirkelige råd
- Last ned årsrapporten

KR 13/15 Nye salmar i salmedatabasen til Den norske kyrkja

KR 14/15 Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023
- Revidert strategiplan

KR 15/15 Kirkevalget 2015 – behandling av klage fra Åpen folkekirke
- Søknad fra Åpen folkekirke 2. desember 2014
- Brev fra Kirkerådet 9. januar 2015
- Klage fra Åpen folkekirke 30. januar 2015

KR 16/15 Resultatmål og indikatorer for Kirkevalget
- Mål og indikatorer
- Målbilde oppfølging av strategi

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø