Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkerådet 24.09.2014 - 26.09.2014

Møtet fant sted i Tromsø.

 

 

KR 28/14 Referatsaker
KR 28.1/14 Protokoll fra NKR møte 26.05.2014
KR 28.2/14 Protokoll fra NFG møte 25.08.2014
KR 28.3/14 Protokoll fra MKR møte 9.-11. sept.


KR 29/14 Orienteringssaker
KR 29.1/14 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR og BM
KR 29.2/14 Kompetanseutvikling for prester – høringssvar
KR 29.3/14 Saksdokumenter for UKM 26.-29. september 2014
KR 29.4/14 Høring – endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
KR 29.5/14 Innholdsstrategi for kirken.no
KR 29.6/14 Kommunikasjonsstrategi for Kirkevalget 2015


KR 30/14 Grunnleggende veivalg - kirkeordning
Saksdokument
Vedlegg: Utkast til høringsdokument


KR 31/14 Utprøving av liturgisk musikk
Saksdokument
Brev - veiledning 04.12.2013


KR 32/14 Vigsling og liturgisk drakt for kantor
Saksdokument
Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster - BM 03/10
Diakontjenesten i kirkens tjenestemønster - KM 09/11
Høringsnotat


KR 33/14 Undervisningstjenesten i Den norske kirke
Saksdokument
Initasjon til høring 
Høringssammendrag


KR 34/14 Prinsipper for kirkebygg
Saksdokument
Høringsdokument fra Kirkerådet
Oversendelsesbrev fra Kirkerådet
Brev fra KUD


KR 35/14 Regler for bruk av kirkens klokker
Saksdokument


KR 36/14 Kirke og helse
Saksdokument


KR 37/14 Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring fra KUD
Saksdokument
Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke – et tydelig skille 
Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets sekretariats drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne


KR 38/14 Opprettelse av samisk menighet i sørsamisk språkområde – permanent ordning
Saksdokument


KR 39/14 Tilsetting av biskop i Nord-Hålogaland
Saksdokument
Stemmefordeling - kirkelig avstemningsrunde
Regler for tilsetting av biskop
Presentasjon av Hans Arne Akerø
Presentasjon av Herborg Finnset
Presentasjon av Olav Øygard


KR 40/14 Samarbeidsavtale med KA – godkjenning
Saksdokument
Utkast til samarbeidsavtale


KR 41/14 Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten
Saksdokument


KR 42/14 Mål og resultatstyring 2015
Saksdokument


KR 43/14 Høring om oppdatering av retningslinjer for Opplysningsvesenets fond samfunnsbevisste investeringer
Saksdokument


KR 44/14 Regler for liturgisk inventar og utstyr
Saksdokument
Gjeldende regelverk


KR 45/14 Kirkemøtet 2015 – Program og saksliste
Saksdokument


KR 46/14 Lik og likskap – Kirkerådets uttalelse til NOU 2014:2
Saksdokument
Høringsbrev
NOU 2014:2 - Sammendrag og regelendringer


KR 47/14 Mindre justeringer i valgreglene til Kirkevalget 2015
Saksdokument


KR 48/14 Regler for valg av samisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet
Saksdokument
Valg av sørsamisk representant til Nidaros bispedømmeråd 2015


KR 49/14 Regler for bruk av kirkene
Saksdokument


KR 50/14 Høring om praktisk teologisk seminar
Saksdokument

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø