Valg i døvemenighetene

På denne siden finnes stemmesedler og veiledning om valg til døves menighetsråd og valg av døvemenighetenes representant i Oslo bispedømmeråd. Nederst er videoer på tegnspråk.

Stemmesedler for valg til døvemenighetene:

Stemmesedler til døvekirken menighetsråd finner dere på under Valglister og kandidater. Døvemenighetene er organisert i et eget prosti som ligger under Oslo bispedømme. Stemmesedler til disse er følgelig å finne her.

Stemmeseddel for valg av døves representant:

Stemmeseddel for valg av døves representant i Oslo bispedømme og kirkemøtet lastes ned her.

 

Om valget:

Fra og med kirkevalget 2019 vil medlemmer av Den norske kirke som er tilknyttet en av landets døvemenigheter også ha mulighet til å stemme ved de døvekirkelige valgene på sitt lokale stemmested. Tidligere skjedde dette bare i den lokale døvekirken.

Se Exceldokument over Liste over sokn med medlemmer i døvekirken.

Døvemenighetene er kategorialmenigheter, det vil si at de medlemmene som er tilknyttet disse menighetene også er tilknyttet sin lokale soknemenighet. Det betyr at disse medlemmene har rett til å stemme både ved de ordinære valg av menighetsråd, ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet og ved valg av menighetsråd i sin døvemenighet samt døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Forberedelser:

Det er viktig at alle stemmesteder hvor det kan skje at noen ønsker å stemme ved de døvekirkelige valgene, er forberedt på hvilke rutiner som gjelder ved disse valgene. Dere skal gjøre følgende forberedelser:

 • Det må trykkes opp lokalt et tilstrekkelig antall stemmesedler til bruk for døve både i lokale valg og ved valg av døvemenighetenes representant i Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet. Trykk opp så mange dere trenger, vurdert ut fra hvor mange registrerte som tilhører deres sokn.
 • Videre må det finnes et tilsvarende antall stemmeseddelkonvolutter og omslagskonvolutter. Stemmeseddelkonvoluttene og omslagskonvoluttene til bispedømmerådsvalget må ha en annen farge enn dem til menighetsrådsvalget (hvit) og bispedømmerådsvalget (grønn) for å unngå at stemmene blir blandet. Det må også gjøres klar sendingskonvolutter til menighetene og til Oslo bispedømmeråd.
 • Stemmesedler, stemmeseddelkonvolutter og omslagskonvolutter må være tilgjengelig på alle stemmesteder.

Dersom det av ulike grunner ikke foreligger tilstrekkelig med stemmesedler i et valglokale, skal velgeren benytte et vanlig hvitt ark. Velgeren må da skrive på arket hvilket valg seddelen gjelder for og den kandidaten/de kandidatene velgeren vil stemme på. For valg til bispedømmerådet må det altså stå «Valg av døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet 2019» og så navnet på den personen velgeren vil stemme på (fortrinnsvis person som faktisk står på den aktuelle listene). For valg til menighetsråd kan velgeren enten bare skrive Nominasjonskomiteens liste, dersom han/hun ikke ønsker å gi personstemmer. Alternativt kan velgeren skrive opp navn på alle kandidatene på listen i riktig rekkefølge og sette kryss ved dem han/hun ønsker å gi personstemme. Det vil ikke være nok å skrive opp de kandidatene en ønsker å gi personstemme. 

Valgprosedyre:

Når noen kommer til et stemmelokale og ønsker å avgi stemme ved valg til døves menighetsråd og døvemenighetens representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet, skal følgende skje: 

 • Den som ønsker å avlegge stemme, skal få utdelt stemmesedler for dette når vedkommende ber om det.

 • Velgeren blir vist inn i avlukket, velger stemmesedler for valg til menighetsråd og til bispedømmeråd og Kirkemøtet i bostedssoknet og gjør eventuelle rettinger. Tilsvarende med de mottatte stemmesedlene for de døvekirkelige valgene. Velgeren bretter stemmesedlene og går til stemmemottakeren. Velgeren kan velge å stemme ved bare ett eller noen av valgene dersom vedkommende ønsker det. 

 • Stemmemottakeren ber om å få se legitimasjon og kontrollerer denne.

 • Stemmesedlene blir stemplet. Stemmesedlene til valg av menighetsråd og til bispedømmeråd og Kirkemøtet blir deretter lagt i valgurnen på vanlig måte når personen er krysset av i manntallet.

 • Stemmesedlene til valg av døves menighetsråd og døvemenighetenes representant til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet skal velgeren selv legge i hver sin stemmeseddelkonvolutt og lime igjen disse. Ved valg til døves menighetsråd skal det brukes hvit stemmeseddelkonvolutt og ved valg av døvemenighetens representant til Oslo bispedømmeråd skal det brukes farget stemmeseddelkonvolutt. Grunnen til dette er for å kunne skille mellom de to konvoluttene etter at de er limt igjen. Har man ikke fargede konvolutter, skrives det utenpå hvilket valg det gjelder.

 • Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvoluttene i to omslagskonvolutter. Det skal være en omslagskonvolutt for hvert valg. Valgkortet kan legges i den ene omslagskonvolutten. På den andre skal velgeren selv påføre navn, fødselsdato og adresse på omslagskonvoluttene. Det er her viktig med nok informasjon, så det blir mulig å entydig identifisere velgeren ut fra opplysningene. Dersom en legger ved valgkortet i omslagskonvoluttene bør stemmemottaker skrive utenpå omslagskonvolutten at valgkortet finnes i denne. Dersom velgeren ikke har valgkortet med seg, påføres navn og data på begge konvoluttene

 • Stemmemottaker underskriver omslagskonvolutten og skriver dato, tid og sted.

 • Så snart valglokalet er stengt må de avgitte stemmene legges i hver sin sendingskonvolutt som sendes til henholdsvis den aktuelle døvemenigheten og valgrådet i Oslo bispedømme, Pb. 9307 Grønland, 0135 Oslo. 

Det vil altså i noen tilfeller være tre konvolutter utenpå en enkelt stemme. Det kan virke unødig byråkratisk, men er nødvendig for å sikre demokratiske valg, hvor den enkeltes stemme er anonym.

Tips: Hvis fremgangsmåten virker forvirrende ved gjennomlesning, kan det være en fordel å titte på Kirkerådets opplæringsvideo for forhåndsstemming, som du finner her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/for-medarbeidere/opplaring/.

 

Les brevet som ble sendt ut til alle sokn som har medlemmer i døvekirken her. Fremgangsmåte ved døvekirkelige valg

Brev sendt ut til alle medlemmer i Døvekirken:

 

Brev sendt ut til alle sokn som har medlemmer i Døvekirken:

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 00 (sentralbordet)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"