Om stemmegivning og valglokale

Veiledning til stemmegivere - plakater og skilt til oppslag i valglokale. Numrene foran hvert dokument henviser til kapittelinndelingen i Valghåndboken.

 

2.1.10 Utstyr og innredning av valglokale (menighetsrådvalg/bispedømmerådsvalg)

2.3.1 Plakat:
Informasjon om førehandsrøysting
Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk


2.3.2 Plakat:
Slik går du fram (i stemmelokalet)
Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk


2.3.2 Plakat:
Stemmegivning på valgdagen
Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk


2.3.3 Plakat:
Valg av menighetsråd - Slik stemmer du ved flertallsvalg (én kandidatliste)
Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk


2.3.4 Plakat:
Val av sokneråd - Slik røystar du ved forholdstalsval (fleire kandidatlister)
Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk


2.3.5 Plakat:
Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet - Slik stemmer du ved flertallsvalg (én kandidatliste)
Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk


2.3.6 Plakat:
Valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet - Slik stemmer du ved forholdstallsvalg (flere kandidatlister)
Bokmål
Nynorsk
Nordsamisk
Lulesamisk
Sørsamisk

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63