KRØDSHERAD SOKN

, 3536 NORESUND 32 14 92 00 nil-c-sk@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

KRISTIN ØVERLI 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 514 stemmer
GUDRUN BJØRKA 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 494 stemmer
JAN ERIK NORDBY 69 år,
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer
GJERTRUD TR GLESNE 63 år,
Nominasjonskomiteens liste 468 stemmer
HANNA ELISE RØDBERG PÅLRUD 23 år,
Nominasjonskomiteens liste 462 stemmer
ELISABETH SOLBERG 50 år,
Nominasjonskomiteens liste 455 stemmer
TURID LOBBEN BREKKA 55 år,
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
ASTRID ELISE SORTEBERG 52 år,
Nominasjonskomiteens liste 449 stemmer

Varamedlemmer

MONA SKOGSTAD 50 år,
Nominasjonskomiteens liste 448 stemmer
OLAV BJERKERUD 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
ANNE METTE KARLSEN 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 436 stemmer
GUDBRAND ØSTVOLD 50 år,
Nominasjonskomiteens liste 433 stemmer
DAG FINN HALSEN OLAVSBRÅTEN 79 år,
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIN ØVERLI Stilling: Alder: 42 3536 NORESUND
2
GUDRUN BJØRKA Stilling: Alder: 63 3536 NORESUND
3
GJERTRUD TR GLESNE Stilling: Alder: 59 3535 KRØDEREN
4
OLAV BJERKERUD Stilling: Alder: 42 3536 NORESUND
5
DAG FINN HALSEN OLAVSBRÅTEN Stilling: Alder: 75 3536 NORESUND
6
MONA SKOGSTAD Stilling: Alder: 46 3535 KRØDEREN
7
GUDBRAND ØSTVOLD Stilling: Alder: 46 3535 KRØDEREN
8
ANNE METTE KARLSEN Stilling: Alder: 42 3536 NORESUND
9
JAN ERIK NORDBY Stilling: Alder: 65 3535 KRØDEREN
10
HANNA ELISE RØDBERG PÅLRUD Stilling: Alder: 19 3536 NORESUND
11
ELISABETH SOLBERG Stilling: Alder: 46 3535 KRØDEREN
12
TURID LOBBEN BREKKA Stilling: Alder: 51 3535 KRØDEREN
13
ASTRID ELISE SORTEBERG Stilling: Alder: 48 3536 NORESUND
14
OLAV ARNE GABRIEL SØNSTEBY Stilling: Alder: 34 3536 NORESUND