1

PER WINSNES

Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Trosopplæring for barn og unge
  • Diakoni - omsorgstjeneste
  • Styrking av dialogarbeidet
  • Åpen og inkluderende kirke

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Som kristen har jeg et ansvar for kirken og dens virksomhet, - derfor ønsker jeg å stille meg til disposisjon for bispedømmerådet for å ta aktivt del i kirkens liv og utvikling.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
For at kirken skal oppleves inkluderende, er det viktig å se og møte den enkelte. Kirken må se muligheten som ligger i samarbeid med lag og organisasjoner innen sin menighet og utfordre til deltakelse i kirkens aktiviteter - vi må bygge ned tersklene som hindrer mennesker i å søke kirken og bekjenne troen.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg vil gå inn for at forholdet mann og kvinne skal være kirkens ekteskapsforståelse. Samtidig må vi få til en forutsigbar og verdig forbønnshandling for samkjønnede par som har inngått borgelig ekteskap. Her må den enkelte prest stilles fritt etter sin overbevisning.
Det viktigste er at alle skal føle seg respektert ut i fra de valg de tar, seksuell orientering definerer ikke et menneske - alle er skapt likeverdige.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Jeg ønsker en kirke som fortsatt skal være en bekjennende, åpen og inkluderende folkekirke. Dette er uttalt målsetting både fra kirken og staten. Dette skillet vil gi kirken et indre selvstyre som er viktig for en kirke/trossamfunn. En fremtidig organisasjonsmodell bør ta utgangspunkt i en overordnet forståelse av kirkens egenart og oppdrag.
Av hensyn til stabilitet i arbeidsgiverrelasjoner i en krevende omstillingsfase, bør det i en overgangsperiode gjøres tydelig hvilke organ som skal ivareta arbeidsgiveransvaret på vegne av rettssubjektet. Lovendringene som følger med skille kirke/stat, bør i sterkere grad tydeliggjøre statens forpliktelser overfor Den norsk kirke som folkekirke.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirken bør ha en tydelig stemme i alle spørsmål der menneskeverdet er truet.

Arbeidserfaring / utdanning

1972 - 1979
Lærer grunnskolen i Trondheim

1979 - 1997
Underv.insp. og lærer KVT

1997 - 2008
Leder rekr.arb. RBK

2008 - 2015
Seniorrådgiver samf.engasjement RBK

Kirkelige verv

1968 - 1990
Konfirmantlærer/ungdomsleder /korleder

1983 - 1991
Byneset menighetsråd - medlem

2003 - 2011
Byneset menighetsråd - leder

2007 - 2011
Kirkelig fellesråd Trondheim

Offentlige og andre verv

1966 - 1977
Leirleder og leder for Normisjonen barne- og ungdomskomite

1976 - 2001
Leder og trener fotball Byneset IL

1979 - 1987
Varamedlem Bystyret i Trondheim

1987 - 1991
Bystyremedlem Trondheim


Andre kandidater på samme liste

2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD