3

ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER

Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg er glad i kirka vår og det den har å tilby. Jeg ønsker å være med å bidra til at Den norske kirke skal oppleves som åpen og inkluderende, og at nestekjærlighetsbudskapet skal være den sterke stemmen i kirka vår.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Det er viktig med en god og allsidig dåpsopplæringsplan for alle menigheter. Vi må ha en kirke som er tilstede i livene våre gjennomå være aktiv i samfunnsdebatten, som tilbyr gode og gjennkjennbare ritualer for livets ulike faser og et kirkerom som alle føler seg hjemme i.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg mener at det er riktig med vigsel av likekjønnede par, fordi kjæligheten er den største gaven Gud har gitt oss.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
På overordnet nivå tror jeg mulighetene i denne endringen (lik den foregående - kirkeforliket) ligger i at det åpner for et sterkere engasjement fra hver enkelt medlem i forhold til kirka vår, og utfordringen ligger i å legge til rette slik at medlemmene ser denne muligheten og benytter seg av den.
En utfordring slik jeg ser det er å iverta sognets og menighetsrådets muligheter til å drive menighetsarbeidet tilpasset den enkelte menighets behov. Det er viktig å sørge for balanse mellom lokalt og nasjonalt kirkestyre, og mellom lekfolks styringsansvar som valgt og prestenes selvstendige ansvar og oppgaver på den andre siden. Dette er viktig nettop for å kunne hente ut det gode potensialet som ligger i å ha engasjerte medlemmer i kirken.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Generelt mener jeg at bispedømmerådet og Kirkemøtet bør være engasjert i de fleste samfunnsspørsmål. Det er viktig at bispedømmeråd og kirkemøte er synlige og debaterer de til enhver tid gjeldende samfunnspørsmål. Akkurat nå er det viktig å ta tak i spørsmålene omkring ytringsfrihet, vi bør for eksempel debatere hvor våre grenser er i forhold til å bli karikert, hvordan vi forholder oss til andre trossamfunn og hvordan vår tro og kirken som institusjon påvirker yytringsfriheten.

Arbeidserfaring / utdanning

1992 - 1997
Norges Landbrukshøgskole, husdyrfag

1997 - 2000
Lærer Mære Landbruksskole/Høskolen i NT

2000 - 2002
4H-instruktør i Nord Trøndelag

2004 - 2009
Attføringsmedarvbeider, Kroa Produkter

2009 -
Bonde

Kirkelige verv

2004 - 2008
Stranda Menighetsråd

2011 - 2015
Leksvik kirkelig fellesråd

Offentlige og andre verv

2005 -
Styreleder Borgly Barnehage

2007 - 2011
Kommunestyrerepresentant, Leksvik kommune

2011 -
Fylkestingsmedlem Nord Trøndelag fylkeskommune

2011 - 2015
Kommunestyrerepresentant/medlem av formannskap, Leksvik k.

2012 -
Styremedlem Inn på tunet Trøndelag BA


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD