16

HANNA ASKJEMSHALTEN

Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Ungdom
  • Rettigheter

Spørsmål og svar

1. Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg stiller til valg fordi jeg er interessert i hvordan kirken fungerer, å hva jeg kan gjøre for å få flere til å engasjere seg i dette. Jeg har vært ungdomsleder i noen år og fått med noen ungdommer til å være mer interessert i dette allerede, vi har laget ungdomsgudstjenester, og vi bør satse på de unge, fordi at det er de som er fremtiden. 
2. Den norske kirkes visjonsdokument "Mer himmel på jord" presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. 
Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Være åpen om det. Engasjere ungdommen.
3. Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg er for at likekjønnede par skal få vie seg i kirken. De har like mye rett til å få være med sin partner som andre. Jeg mener kirken bør være mer åpen for dette. 
4. Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Utfordringer kan være økonomisk. Fordeler at kirken får være mer selvstendig. 
5. Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Inkludere og engasjere flere ungdommer til å delta i kirkens valg. Rettigheten for giftemål til likekjønnede par i kirken.

Arbeidserfaring / utdanning

2014 - 2016
Lærling i helsefagarbeider

Kirkelige verv

2011 - 2015
Ungdomsleder


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD