6

EINAR ØSTERHAGEN

Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

. Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?
Konfirmert og vært leder flere år på Lillehammer. Har jobbet som vikar for kateketen på Lillehammer i 2012/2013. Studerer teologi ved UIO. Jobber per dags dato som barne- og ungdomsarbeider i Vestre Aker menighet (Bakkehaugen,Majorstuen og Vestre Aker sokn), er frivillig i Majorstua +(Jobber med gudstjeneste for unge voksne), Er frivillig i studentmenigheten i Oslo. Sitter som vara i ungdomsrådet i Hamar bispedømme. Var UKM-delegat til kirkemøtet i 2015. Er også frivillig i KFUK-KFUM.

2. Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» betegnes kirken med begrepene • Bekjennende • Åpen • Tjenende • Misjonerende Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?

Min motivasjon for å stille til valg er at jeg ønsker å bidra til at kirka kan fortsette å være og bli mer åpen og raus og være et sted hvor mennesker i alle livssituasjoner  kan finne seg til rette i vår kirke. Jeg tror jeg har mye å bidra med da jeg har bred kirkeligbakgrunn. Jeg stiller også til valg for å bidra til å sette aldersgruppen 18-30 på dagsorden. Jeg identifiserer meg mest begrepene åpen og tjenende. Begrepet åpen fordi jeg ønsker at kirken fremdeles skal være inkluderende og åpen slik at alle medlemmene våre kan føle tilknytting til kirka vår. Tjenende fordi vi skal tjene hverandre. Igjennom å være frivillig, bidrar man til å skape noe sammen. Kirka må være et sted hvor alle som ønsker å bidra kan få komme til ordet og føle seg sett, inkludert og verdsatt. 

3. Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
Jeg tenker at Gud har skapt oss mennesker til å leve i fellesskap med hverandre. Vi er skapt til muligheten til å elske. Jeg tenker at vi ikke kan skille mellom kjærlighet mellom to av ulikt kjønn og to av samme kjønn. Ingen mennesker burde hindres i å kunne leve i et forpliktende samliv. To av samme kjønn burde få de samme mulighetene til å kunne forplikte seg foran Guds ansikt, som to av ulikt kjønn. 

4. Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?
Kirka står ovenfor noen av de viktigste valgene siden reformasjonen. Kirka vil i stor grad selv prioritere hva som skal være satsningen fremover. Utfordringene vil være store. Det vil kreves hard jobbing for å kunne stå på egne ben. Finansiering av stillinger og forvaltning av eiendommer vil være noe av det viktigste som vil bli jobbet med. Hvordan sikre at vi fremdeles kan være en landsdekkende kirke, hvor alle får mulighet til å kunne føle seg hjemme i den norske kirke. Det vil være store muligheter for kirka å kunne sikre at dåpstall og oppslutning rundt aktiviteter nå som kirka skal stå på egne ben. Det blir også viktig å satse på rekrutering til kirkelige stillinger, sånn at mennesker ønsker å tjene i vår kirke. 

5. Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt
hovedfokus på?
Utfordringene som Oslo bispedømme står ovenfor mener jeg er sviktende dåpstall og deltakelse i gudstjenestelivet.  Spesielt min egen aldersgruppe er i stor grad fraværende i menighetene. Oslo som studentby har et særskilt ansvar for å ha gode tilbud, slik at denne aldersgruppen finner seg til rette i kirken. Oslo bispedømme har i den siste tiden vært igjennom omorganisering av menighetene. Resultatene og videre jobbing med dette vil også være en utfordring. Jeg ønsker å ha mitt hovedfokus på videre satsning på aldersgruppen 18-30 år og hvordan man på en god måte skal utnytte omorganiseringen i bispedømmet til å skape økt engasjement for sin lokale menighet og kirka som helhet. 

6. Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd? 
Jeg ønsker å tilføre Oslo bispedømmeråd en stemme som vil arbeide for en åpen og inkluderende kirke. Jeg vil tilføre rådet en kompetanse og innsikt om aldersgruppen 18-30 år, slik at vi på sikt kan øke dåpstall, ikke bare i Oslo bispedømme, men i den norske kirke som helhet.

Arbeidserfaring / utdanning

2011 - 2012
TenSingNorway, ettårig ledertrening Norges KFUK-KFUM

2012 - 2013
Ungdomsarbeider/kateketvikar Lillehammer kr.fellesråd

2012 - 2013
Årsstudie i økonomi og administrasjon ved HIL

2013 - 2015
Barne- og ungdomsareider Vestre Aker menighet

2013 - 2018
Profesjonsstudie i teologi ved UiO

Kirkelige verv

2013 - 2014
Kirkens ungdoms-OL komite

2014 -
Delegat fra Kime-Hamar UR på UKM 2014

2014 - 2015
Kime - Ungdomsrådet i Hamar bispedømme

2015 -
Ungdommens kirkemøte-kadelegat på Kirkemøtet 2015

Offentlige og andre verv

2012 - 2015
Kretsstyret i Hedmark og Oppland krets KFUK-KFUM,

2013 - 2014
Politisk utvalg Klima og miljørettferdig i KFUM-KFUK Global

2013 - 2015
Prosjektgruppe for TT i regi av KFUK-KFUM

2013 - 2015
Styringsgruppe GUV - Majorstua +


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO