9

HANS MORTEN BRUUN

Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1)	Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?
Jeg er nå engasjert i Helgerud menighet som medliturg/klokker, er med i gudstjenesteutvalget og ellers praktisk arbeid som kirkekaffe.
Leder av menighetsrådet; 2009 – 2011
Medlem av menighetsrådet: 2006 - 2009
.Jeg har tidligere arbeidet i Normisjon (den gang Indremisjonsselskapet).
2)	Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord»   betegnes  kirken med begrepene
 
• Bekjennende 
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?
Kirken må oppmuntre til bekjennelse av troen. Tro skaper glede og engasjement. Vi må rett og slett få mennesker til å gripe evangeliet; «Ren og rettferdig himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nu». 
Tro er frigjørende. Frigjørende til tjenesten, til å se mennesker med Jesu øyne.

3)	 Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
Jeg håper Kirkemøtet åpner for å vie likekjønnede par. 
Sett i et historisk perspektiv har kirken opp igjennom århundrer gjort mange grufulle ting i lys av å tolke Bibelen. Bibelen må tolkes i lys av sitt sentrum; Guds kjærlighet til oss i Jesus Kristus.
4)	 Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?
Kirken må fortsatt oppleves som allemannseie og folkets kirke med takhøyde og bredde. Utfordringer og muligheter ligger i å skape møteplasser i tillegg til dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Det er troende og engasjerte menighetsmennesker som kan lage disse varme og inkluderende møteplassene.
5)	Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?
Vi bor i storby med (og er selv en del av) rike, velutdannede og selvstendige mennesker. Hvordan kan kirken fange interessen til mennesker som ikke vil la seg «presse inn i en trang teologi», men som vil oppleve seg som frie til selv å velge «sin tro»?  Hvordan kan vi klare å få folk til å se at kirken er noe annet enn folks fordommer?
Jeg stiller meg av og til spørsmålet; Hva skal til å for at jeg kan skape en nysgjerrighet på kirken og menigheten hos mennesker jeg opplever ikke har søken eller interesse?
6) 	Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd? 
Glede og glød!

Arbeidserfaring / utdanning

1986 - 2001
Master of Business and Marketing, Oslo handelshøyskole

Kirkelige verv

2003 - 2015
Klokker, medliturg

2005 - 2009
Helgerud menighetsråd - medlem

2009 - 2011
Helgerud menighetsråd - leder

2009 - 2014
Gudstjenesteutvalg Helgerud menighet - ny liturgi


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO