11

RANDI MARIE SELMER

Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

. Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i? 
Jeg har vært engasjert i Voksen kirke gjennom mange år. Deltagelse i gudstjenesten har vært viktig for meg, deriblant kirkekor. De siste par årene har jeg vært menighetsrådsleder og fått god innsikt i mye flott menighetsarbeid. Jeg har bidratt til etablering av fast givertjeneste og ledet organisering av julemessen i Voksen menighet.

2. Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» betegnes  kirken med begrepene • Bekjennende • Åpen • Tjenende • Misjonerende Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?
Jeg stiller til valg fordi jeg er engasjert i kirken. Det er mye spennende som skjer fremover og jeg vil gjerne være med å bestemme veien videre for Den norske kirke. Jeg er opptatt av at menighetene i Oslo bispedømme skal blomstre.
Alle punktene i visjonsdokumentet er viktige. Jeg vil fremheve betydningen av en åpen kirke der det er plass til alle, et sted der alle kan komme akkurat slik som de er. «Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold». Mitt håp er at folk føler seg velkommen, at de føler seg møtt på en god måte. Videre bør kirken engasjere seg i samfunnet når det gjelder vern om skaperverket og omsorg for de svake i samfunnet. Diakoni skal gjennomsyre alt vi gjør.

3. Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
Jeg stiller meg positiv og støtter meg på et flertall av biskopene som uttalte at det ikke er læremessige hindre for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Homofile skal ikke behandles annerledes enn heterofile av kirken. Her må Bibelens tekster tolkes ut fra den tid og kultur de ble skrevet i.

4. Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke
og stat?
Organisering av kirken blir en utfordring. Hvordan begrense det kirkelige byråkrati og rydde opp i to arbeidsgiverlinjer? Hvordan sikre gode og trygge arbeidsforhold for kirkelig ansatte? Kirken har økonomiske utfordringer allerede, deriblant manglende økonomi til viktig vedikehold av kirkene. Jeg vet ikke om dette blir verre etter skillet mellom kirke og stat. Antagelig må kirkens medlemmer selv ta et større økonomisk ansvar. Videre er det en utfordring å fortsatt være en folkekirke, at vi ikke blir en kirke bare for spesielt interesserte.

5. Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha
ditt hovedfokus på?
Den viktigste utfordringen er synkende dåpstall. Hvis kirkens medlemmer slutter å døpe barna sine, har vi ikke lenger en folkekirke. Vi får færre deltagere i trosopplæring. Dette ønsker jeg å ha hovedfokus på. Ellers har Oslo bispedømme spesielle utfordringer ved at vi har en flerkulturell by. Kommunikasjon og dialog med andre religioner er spesielt viktig i Oslo. Videre får vi en del tilreisende tiggere. Hvordan møte disse?

6. Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd?
Jeg ønsker å bidra med engasjement for kirken og menighetene i Oslo bispedømme. Strategiplanen for Oslo bispedømme er god. Den bør følges opp. Dåp er her et satsingsområde. Hvordan kan Bispedømmerådet bidra til en økning av dåpstallene? Hva gjøres konkret på dette området? Jeg ønsker å arbeide for at menighetene i bispedømmet får gode rammevilkår, at flest mulig ressurser går til det lokale menighetsarbeidet og mindre til byråkrati. Videre ønsker jeg blant annet at bispedømmerådet diskuterer hvordan vi som kirke skal forholde oss til utlendinger som kommer til byen for å tigge.

Arbeidserfaring / utdanning

- 1980
Utdanning: Cand Real

- 1997
doktorgrad

1980 -
Yrke: Statistiker

Kirkelige verv

2007 - 2014
Medlem av diakoniutvalg i Voksen menighet

2011 -
Medlem av menighetsråd i Voksen

2013 -
Menighetsrådsleder Voksen


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO