3

ANNE JORID GJERTSEN

Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Mangfoldighet
  • Favne de svake i samfunnet
  • rekrutering av de yngre
  • en kirke for folket

Spørsmål og svar


1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Jeg er glad i kirken, den er en viktig del av livet mitt og bryr meg om hva den står for. Dermed har jeg lyst til å bidra til veien videre, ved å være med i bispedømmerådet. Jeg er opptatt av at folkekirka skal være for folket, at den skal være mangfoldig, verne om de svake i samfunnet, at takhøyden skal være stor, for kirka skal være for alle.

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Samfunnet er stadig i endring, og kanskje vi må tørre å slippe til yngre krefter med litt utradisjonell tenkning, som ser litt annerledes på enkelte ting, men samtidig også verner om rammen rundt folkekirka, og hva den står for.  Nytenkning kan være litt skummelt, men det er ikke farlig. Nå er jeg ikke så kjent med hvordan rekruttering til kirkelige stillinger foregår, men jeg gjør meg noen tanker om HVORDAN man rekrutterer folk, og hva man gjør for å beholde dem, slik at de som allerede innehar kirkelige stillinger også kan være med på å viderebringe positive tanker om det å jobbe for kirka.

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Vi som enkeltindivider og medlemmer av den norske kirke, har et ansvar for de svake og utsatte grupper i samfunnet. Vi har et ansvar for vår nye landsmenn, for de fattige, for rusmisbrukere og flyktninger. Vi har også et ansvar for de eldre, hvor kirken i mange år har hatt en viktig betydning for generasjonene over oss.. Mange eldre er ensom, og jeg ser faktisk hvilken positiv sosial innvirkning kirka har for dem.

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Ja dette er jo et evig tema for den norske kirke dessverre. Jeg må si at jeg synes at ekteskapsliturgien mellom mann og kvinne er kjempefin, og trenger overhodet ikke å fjernes til fordel for en felles liturgi med samkjønnede. Jeg skjønner i midlertid ikke problemet med å lage en ekstra for likekjønnede - hvor vanskelig kan det være..? I mitt hode, er kirka for absolutt alle, og det er kun Vår Herre som har rett til å eventuelt ekskludere, og så vidt meg bekjent, har han enda ikke gjort det.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Er for nytenkning, men tror vi fremdeles må prøve å beholde en nærhet mellom stat og kirke. Fordelen ved skillet av stat og kirke, er at nå blir ikke biskoper utnevnt av stortinget, men valgt av kirkens representanter, så det er kanskje blitt mindre politikk av det Men tradisjoner er viktig å ta vare på, og tror ikke det er så fordelaktig at det blir et for stort gap mellom kirke og stat.  For kirken er en viktig samfunnsinstitusjon, og den har hengt sammen med stat og kongehus i lange tider – vi trenger også det samspillet.

Arbeidserfaring / utdanning

1996 -
Ambulanse fagarbeider

2006 -
Kirkegårdsarbeider/graver

Kirkelige verv

2000 - 2015
Medlem av Moskenes menighetsråd m/ fellesrådsfunksjon

Offentlige og andre verv

2011 -
Leder av kommunens Heimevernsnemd


Andre kandidater på samme liste

1
KARI BERGSJØ KARSTENSEN Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ
2
REIMAR EIVIND BRUN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
6
FRED ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG
7
JØRGEN MAGNE GUNNESTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE
8
ÅSHILD OPØYEN Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ
9
TERJE HERMOD WIIK Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
11
SØLVI ELISE FOSS Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA